Prezentare


METAFIS4_2 (1)

Proiectul este cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Educației Naționale în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Sectorial “Creșterea Competitivității Economice” (POS CCE)

Valoarea totală a proiectului este de 39.546.495 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 35.000.000 lei, aproximativ 8 milioane de euro. Conform Ghidului de finanțare, UNATC nu cofinanțează acest proiect, întreaga sumă fiind asigurată din Fondul European de Dezvoltare Regională și din Bugetul Național.

Prin acest proiect UNATC își propune să devină un pol de expertiză în domeniul cercetării și tehnologiilor creative; Obiectivul proiectului îl constituie înființarea Centrului Internațional de Cercetare și Educație în Tehnologii Inovativ – Creative – CINETic, cu 6 laboratoare dotate cu 10 linii complexe de echipamente de cercetare științifică și 10 tehnologii inovativ – creative de vârf în domeniul audiovizualului:

Laborator de Tehnici Digitale Creative în Cinematografie

Laborator de Interacțiune Digitală Sunet Lumină

Laborator Design Decor Virtual și Realitate Augmentată

Laborator de Interacțiune Digitală

Laborator de Animație
Digitală

Dezvoltare Cognitivă și Psihologie

Scopul proiectului CINETic

Este de a aduce în cadrul UNATC tehnologiile de ultimă generație existente în domeniu, pentru a putea dezvolta programe de cercetare și de învățământ raliate la valorile globale în domeniu și la stadiul de dezvoltare prezent în acest domeniu, precum și de a forma echipe de cercetare multidisciplinară.

Prin realizarea CINETic se vor realiza următoarele patru fluxuri tehnologice de cercetare inovativă, unice în România:

  • motion capture (capturarea mișcării pe baza de senzori);
  • măsurarea calitativă a luminii continue și discontinue;
  • crearea fluxului integral pentru producție 3D în domeniul animației și al generării de decor virtual;
  • măsurarea parametrilor de activare cerebrală prin intermediul unui sistem de achiziție de date biometrice

În cadrul CINETic studenții pot învăța metodele de creație utilizând aceste echipamente și softuri, de la filmarea și redarea 3D la generarea de decoruri virtuale sau capturarea mișcării pentru includerea ei în generarea de personaje virtuale.

Pentru înființarea Centrului CINETic a fost achiziționată o clădire cu 3 etaje, pe str Tudor Arghezi 3B (în spatele Teatrului Național).