Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografie – UNATC cu sediul în Bucuresti, Str. Matei Voievod nr. 75-77, sector 2 anunţă scoaterea la concurs a urmatoarelor posturi vacante:

Tehnician Electrician studii medii TR I

Inginer Programator Gr I

Activitatea urmeazăsă se desfășoare în cadrul Centrului CINETic, str. Tudor Arghezi, 3B, Sector 2

Programul de desfășurare urmează a fi publicat pe site-ul www.cinetic.arts.ro și afișat la sediul UNATC „I.L. Caragiale” cât și la sediul CINETic.

Candidaţii vor depune până la data de 5 mai 2017, ora 13:00, la
sediul organizatorului dosarul de înscriere la concurs, care va cuprinde următoarele:
– Dosar plic;
– Cerere de înscriere la concurs;
– Copia actului de identitate, certificat de naştere şi certificat de căsătorie (dacă este cazul);
– Copiile diplomelor de studii şi ale celorlalte specializări;
– Copia carnetului de muncă sau adeverinţă care să ateste vechimea în specialitate,
după caz;
– Cazier judiciar;
– Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
– Curriculum vitae.
Actele menţionate mai sus vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Alte date suplimentare se găsesc la Serviciul Managementul Resurselor Umane Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografie – UNATC cu sediul în Bucuresti, Str. Matei Voievod nr. 75-77 persoana de contact Angela Stan 0212528020/interior 136.

Tehnician Electrician studii medii TR I 

Cunoștințe și tematica de concurs:
– calificare in meseria de electrician cod CAEN 724507 si/sau 713701 autorizare ANRE gradul IB competente si abilitati de comunicare si echipa, spirit de initiativa, sociabilitate, disponibilitate, capacitate de buna gestionare a timpului, capacitatea de a lucra in echipa, capacitate de gestionare eficienta a situatiilor de criza, initiativa si creativitate
– iluminatul scenic, foto sau de film
– operare sisteme de comandă de lumini de scena
– montare echipemente electrice și elemente de intreținere rețea electrică

Responsabilități:

– Operarea de sisteme de lumini sunet proiecție și alte sisteme de scenotehnică și filmare
– Montarea de echipemente de iluminat scenic și filmic inclusiv întreținere și cablaj
– Intreținerea elementelor de rețea electrică pentru care este autorizat
– Supravegherea utilizării de către studenții sau alte persoane implicate în proeictele centrului a bunei utilizări a echipementelor.
– Respectarea Regulamentului Intern, normelor PSI şi NTSM, ISU.

Continut specific al dosarului de concurs:

– adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate, care sa contina mentiunea ”apt pentru meseria de electrician”.
– Autorizarea ANRE grad IB.

Inginer Programator Gr I:
– studii: superioare cu diplomă de licență în specializările: Automatizări și Calculatoare, Informatică, Informatică Economică, Matematică– Informatică, Electronică și Telecomunicații sau alte specializari care atesta calitatea de programator;
– cunostinte de programare si proiectare soft;
– cunoștințe medii-avansate de programare în C++ sau Java, Matlab sau Labview, Python;
– cunoștințe medii creative coding (Arduino, Max MSP, Processing)
– cunoștințe medii-avansate programere pentru motoare tip Unreal sau Unity
– configurarea echipamentelor de reţea;
– cunoștinte baze de date relaționale;
– cunoștinte in administrarea sistemelor de operare Windows si Linux, variante server;
– să cunoască minim o limbă de circulație internațională la nivel mediu scris și vorbit;
– activitați suport cercetare implicarea activă în proiecte de cercetare
– persoană organizată, responsabilă, obişnuită să lucreze cu deadline-uri stricte;
– bună capacitate de adaptare la situaţii noi;
– abilităţi de comunicare şi învăţare;

Responsabilități
– Proiectare, dezvoltare, implementare aplicaţii informatice pe baza specificaţiilor primite;
– Contribuie la toate etapele dezvoltării aplicaţiilor: analiza cerinţelor, stabilirea arhitecturii, dezvoltare, testare, documentare, livrare, suport tehnic, întocmirea documentaţiilor tehnice;
– Asigurarea mentenanţei şi suportului tehnic pentru aplicaţiile software dezvoltate;
– Respectarea Regulamentului Intern, normelor PSI şi NTSM, ISU

Tematica de concurs şi alte date suplimentare se găsesc la Serviciul

Managementul Resurselor Umane Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi

Cinematografie – UNATC cu sediul în Bucuresti, Str. Matei Voievod nr. 75-77

persoana de contact Angela Stan 0212528020/interior 136.