Raportul interviului
Încheiat astăzi 27.03.2017

Privind desfăşurarea interviului pentru ocuparea postului vacant de asistent medical din cadrul proiectului de cercetare „Dezvoltarea unei metodologii de terapie prin teatru cu efect la nivel neurochimic şi neurocognitiv – MET”
Membrii comisiei de concurs, numiţi prin decizia Rectorului nr. 40 din 13.02.2017:
Preşedinte: – Rector – Conf. univ. dr. Mandea Nicolae
Membri: – Medic Neurol. Dir proiect – Carcea Ioana
– Medic special. Psihiatr. pediatrică – Kobylinska Liana
Secretar comisie: – secretar gr. I . – Muscă Alexis
În urma interviului membrii comisiei i-au notat individual pe fiecare participanți la concurs, punctajul final obţinut de aceștia este:
NOTE FINALUniversitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică I.L. Caragiale cu sediul în Bucuresti, Str. Matei Voievod nr. 75-77, sector 2 anunţă scoaterea la concurs a postului Tehnician 1- Asistent/ă medical în cadrul proiectului „Dezvoltarea unei metodologii de terapie prin teatru cu efect la nivel neurochimic si neurocognitiv – MET” (http://cinetic.arts.ro/met/) proiect cu finanțare POC vacante cu desfașurarea activității în Centrul CINETic str. Tudor Arghezi, nr. 3B Sector 2.

 

Înscrierea la concurs se face de la data 20.02.2017 până pe data de 02.03.2017, ora 15.30, la sediul UNATC strada Matei Voievod 75-77 departamentul resurse umane.

 

Descrierea Postului Tehnician 1

 

Norma de lucru: 8 ore/zi

Contract pe durata determinata: intre 3 si 4 ani, cu posibilitate de prelungire

Salariul net: 2000 lei/luna, negociabil

Cerinte obligatorii: Asistent medical cu drept de libera practica

 

Etape de concurs:

 

selecţia dosarelor de înscriere se va desfăşura în data de 03.03.2017;

 

Concursul va avea loc la centrul CINETic al UNATC IL Caragiale astfel:

 

proba scrisă:

 

desfăşurare în data de 06.03.2017, ora 10:00;

comunicarea rezultatelor: 06.03.2017, ora 16:00;

depunerea contestaţiilor: 07.03.2017, până la ora 16:00;

afişare rezultate finale: 08.03.2017, ora 10:00.

 

– interviu si proba practica:

 

               desfăşurare în data de 09.03.2017, ora 10:00;

               comunicarea rezultatelor: 09.03.2017, ora 14:00;

               depunerea contestaţiilor: 10.03.2017, până la ora 14:00;

         comunicarea rezultatelor finale: 13.03.2017, ora 12:00.

 

Tematica de concurs:

 

Proba scrisa: norme de prelevare a probelor biologice si electrofiziologice, norme de prim ajutor, proceduri de biochimie si electrofizilogie, protectia și securtatie, principii de baza in cercetare, anatomie

Proba practica și interviu: preleveare de probe biofiziologice, norme de prelevare a probelor biologice si electrofiziologice, norme de prim ajutor, proceduri de biochimie si electrofizilogie, protectia și securtatie, principii de baza in cercetare, anatomie.

 

 

 

 

Derularea Concursului

 

Candidaţii vor depune până la data de 02 martie 2017, ora 15:30, la sediul organizatorului dosarul de înscriere la concurs, care va cuprinde următoarele:

 

 • Dosar plic;
 • Cerere de înscriere la concurs;
 • Copia actului de identitate, certificat de naştere şi certificat de căsătorie (dacă este cazul);
 • Copiile diplomelor de studii şi ale celorlalte specializări;
 • Copia carnetului de muncă sau adeverinţă care să ateste vechimea în specialitate, după caz;
 • Cazier judiciar;
 • Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
 • Atestat de libera practica sau echivalent valabil;
 • Curriculum vitae.

 

Actele menţionate mai sus vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Tematica de concurs şi alte date suplimentare se găsesc la Serviciul Managementul Resurselor Umane Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică IL Caragiale cu sediul în Bucuresti, Str. Matei Voievod nr. 75-77 persoana de contact Angela Stan 0212528020/interior 136 .

 

 

 

Responsabilitati:

 

 • Responsabilitati in domeniul masuratorilor biochimice:

 

Recoltarea probelor biologice, conform normelor de procedura ale Colegiului Asistentilor medicali si a recomandarilor Comisiei de etica de la nivelul UNATC si a protocoalelor de cercetare

Inregistrare si etichetarea probelor prelevate

Prezervarea in conditii optime a probelor biologice prelevate pe o perioada de maximum 12 – 24 de ore

Transportul probelor biologice in conditii optime la laboratorul de prelucrare biochimica

Responsabil de asigurarea standardelor necesare prelevarii de probe biologice

Asigura respectarea standardelor de prelevare a probelor bio si depozitare conform specificațiilor protocoalelelor

Preintâmpina contaminarea probelor si a riscurilor de orice natură pentru subiecți, manipulare probe bio până la predarea către responsabilul desemnat pentru procesarea acestora

 • Cerinte: experienta in recoltarea probelor biologice (prelevare sange, salivă)
 • Responsabilitati privind masurarile electro-fiziologice

inregistrari ale raspunsului galvanic al pielii (GSR)

inregistrari ale pulsului sangvin

inregistrari ale frecventei respiratorii

Pregatirea subiectilor pentru realizarea ERP (montarea/demontarea castii EEG, pulsometru, senzor GSR, respiratie etc.)

Derularea ERP

Derularea de EEG în regim continuu

Colborează la pregatire subiecților în alte locații decat cele ale UNATC-CINETic dacă derularea protocoalelor necesită o altă locație

 • Cerinte: capacitatea de a invata lucruri noi in cadrul sesiunilor de pregatire cu expertii proiectului, de a internaliza informatiile si de a le aplica asupra subiectilor analizei

 

 • Responsabilitati conexe:
  • Introducerea datelor biofiziologice în bazele de date pentru fiecare subiect
  • Introducere date privitoare la subiecti
 • Cerinte: cunostinte operare PC

 

 • participă la seminarii și întalniri de grup si comunicarile interene si externe ale proiectului în cazul convocării

 

Colaborare: toti membrii echipei proiectului

 

Subordonare: Asistent de cercetare 6, Responsabil stiintific, Director stiintific (pentru grupul de lucru 2), Manager de proiect (in ce priveste raportarea tehnica a implementarii proiectului), Director proiect

 

Avantaje:

 • salariu competitiv si negociabil in functie de experienta si pregatire
 • mediu de lucru relaxat si de cercetare
 • participarea la un proiect de cercetare in domeniul sanatatii de nivel international (proiectul este coodonat de un cercetator de la Universitatea din NewYork, Facultatea de Medicina)
 • posibilitatea de a invata metode si tehnici noi din domeniul neurostiintei si masuratorilor fiziologice