LICENTA

Studentii ciclului licența au acces la dotarile centrului CINETic exclusiv sub îndrumarea cadrelor didactice. Solicitarile în acest sens se fac de catre cadrul didactic angajat al UNATC cu 30 de zile inainte de a fi necesare, atât pentru echipamente cât și spații.

MASTERAT

Echipamentele din cadrul Centrului CINETic pot fi utilizate de studenții din ciclul masterat prin depunerea unui proiect de cercetare, acesta trebuie avizat în interiorul departamentului si respectiv facultatii din care face parte studentul care solicita utilizarea echipamentelor.

Pentru a putea fi avizate și inculse în programarea aparaturii/laboratoarelor solicitarile trebuiesc depuse la persoana responsabila din cadrul CINETic cu minim 30 de zile inainte de data solicitata spre utilizare cu toate avizarile din interiorul departamentului și respectiv a facultatii din cadrul UNATC la care este înscris solicitatantului.

 

DOCTORAT

Studenții din ciclul doctoral au acces la resursele centrului CINETic in baza prezentarii unui plan de cercetare catre laboratorul în care doresc sa isi desfasoare cercetarea si cu includerea de acestuia în programul de catre seful de laborator si  in activitatile laboratorului în baza prioritatilor laboratorului si a gradului de maturitate al proiectului și avizarea de catre directorul CINETic.

Studentul care primeste in utilizare echipamentul este responsabil de returnarea lui în starea primită.

 

documente necesare-proiect cinetic