Laboratorul își propune identificarea unor tehnici noi şi suporturi de tip inovator pentru realizarea de decoruri virtuale având ca scop crearea unor tehnici imersive fiabile, accesibile, care să crească caracterul de reprezentare virtuală.

Misiunea Laboratorului este atât de a genera tehnici noi, cât şi de face accesibile tehnicile acestea atât la nivelul specialiştilor şi studenţilor, cât şi la nivelului publicului larg, consumator şi utilizator.
Laboratorul de Design Decor Virtual și Realitate Augmentată
este situat într-un spaţiu de producţie amenajat la subsolul clădirii CINETic, unde parcarea subterană a fost transformată în proporție de 80% în atelier, la care se adaugă atelierele de proiectare analogică și digitală, de la etajul 1 al clădirii. Laboratorul este dotat cu două echipamente state of the art, de generare obiecte 3D, care compun o linie tehnologică inovativă proprie și care integrează capacităţi de proiectare analogă şi computerizată.

În cadrul Laboratorului se generează computerizat decor de la stadiul de proiect, până la producerea suprafeţelor de proiecție sau a obiectelor de decor, cu posibilitatea de a le utiliza în spaţiile Laboratorului de Interacţiune Digitală sau în spaţiile de spectacol şi filmare ale Universităţii, precum şi în alte spaţii tip studio sau exterioare.

Opţiunile de utilizare a echipamentelor de captare şi prelucrare digitală din celelalte Laboratoare CINETic dau posibilităţi de creaţie şi cercetare unice, bazate pe captare (filmare sau fotografiere) a elementelor de decor reale (clădiri, obiecte etc) şi integrarea acestora în spaţii virtuale după manipularea lor computerizată.

Impactul asupra creaţiilor spectaculare poate avea un caracter imediat. O zonă de cooperare cu mediul economic este aceea a designului industrial şi de produs, prin posibilitatea de a genera machete la scară 1-1 sau prezentări virtuale. Echipamentul tehnologic pentru generarea de obiecte de mari dimensiuni permite, prin împărţirea în felii de dimensiuni 0.80X2.40m, a oricărei dimensiuni finale a produsului din modulele respective. Echipamentul va fi folosit în mod primar pentru generarea de obiecte de decor şi suprafeţe de producţie în spaţiu de tip studio sau în spaţii exterioare.

UNATC dispune de un program de Licenţă Scenografie axat preponderent pe competente specifice teatrului şi un program de Masterat Arta scenografului, cu opţiuni pentru scenografia de teatru sau scenografia de film şi TV.

Prezenţa în manifestări internaţionale de prestigiu a fost mereu remarcabilă, mai ales în formule scenografice clasice ca suport tehnologic. Şcoala Doctorală cuprinde doi conducători de doctorat pe cele două direcţii (teatru – film). Doi doctoranzi au fost incluşi de la început în echipa CINETic, potenţialul laboratorului fiind de a facilita munca de cercetare a minim 10 cercetători şi doctoranzi, interni şi externi.

Se vor utiliza alături de tehnicile digitale, tehnici tradiţionale, o temă permanentă de cercetare fiind mixtura specific contemporană a tehnicilor. Teme de cercetare importante vor putea fi dezvoltate în colaborare cu doctoranzi şi cercetători în ştiinţele educaţiei şi comunicare socială, în colaborare cu Laboratorul de Dezvoltare Cognitivă şi Psihologie Aplicată prin experienţe imersive. Strategii educaţionale bazate pe imagine interactivă dedicate copiilor din medii defavorizate sau cu probleme de dezvoltare personală îşi vor găsi rezolvarea prin cercetare interdisciplinară.

În cadrul Laboratorului de Design Decor Virtual şi Realitate Augmentată se derulează programe de cercetare şi programe educaţionale de generare a decorurilor virtuale pe diferite tipuri de suprafeţe, de la ecrane tradiţionale, ecrane digitale sau ecrane neconvenţionale, la suprafeţe special fabricate. Totodată, în cadrul proiectelor de cercetare se dezvoltă tehnici de lucru cu echipamentele achiziţionate, integrând în decorul virtual atât elemente de capturare a mişcării prin senzori cât şi interpreţi reali.

Direcţiile de cercetare ale Laboratorului de Design Decor Virtual şi Realitate Augmentată:

– realizarea de scenografii imersive 3D ŞI 2D cu vizualizare directă sau pe bază de sisteme optice (de exemplu ochelari de polarizare)
– realizarea de scenografii virtuale pe suprafeţe neconvenţionale
– interacţiunea om – computer şi generarea de mişcare a obiectelor reale şi virtuale prin interacţiune cu omul
– tehnici de creaţie grafică computerizată în diverse medii
– tehnologii de realitate augmentată

Laboratorului de Design Decor Virtual şi Realitate Augmentată utilizează capacităţile Laboratorului de Interacţiune Digitală, beneficiind de următoarele dotări proprii principale:

– computere pentru generarea de decoruri virtuale
– scaner 3D
– printer 3D, CNC ROUTER

 

JOIN OUR MAILING LIST

5

55

5

5

5

5

5