CINETic vă invită între 15-17 noiembrie 2019, la AUGMENTING PERFORMANCE – conferință internațională interdisciplinară, dedicată studenților, masteranzilor, doctoranzilor, cadrelor didactice și cercetătorilor din domeniul artelor și tehnologiei. DETALII ȘI ÎNSCRIERI: AICI 

Despre CINETic

 

Centrul Internațional de Cercetare și Educație în Tehnologii Inovativ Creative – CINETic a fost înființat în cadrul Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică ”I.L. Caragiale” București, ca departament de cercetare. 

 

CINETic are ca misiune inovația tehnologică și cercetarea în domeniile interacțiunii digitale și a neuroștiinței aplicate, în artele performative. În cadrul CINETic sunt valorificate cunoștințele acumulate în domeniul teatrului și filmului, prin activitatea de cercetare și inovare, în proiecte interdisciplinare artă-stiintă-tehnologie.

 

CINETic are 6 Laboratoare:

Tehnici Digitale Creative în Cinematografie (LIC)

Interacțiune Digitală Sunet Lumină (LIS)

Animație Digitală (LAD)

Design de Decor Virtual și Realitate Augumentată (LAR)

Interacțiune Digitală (LID)

Dezvoltare Cognitivă și Psihologie Aplicată prin Experiențe Imersive (LDCAPEI)

 

Prin utilizarea tehnologiilor de captură și generare a imaginii și sunetului în mediul digital în cadrul Cinetic se realizează experiențe imersive,  interactive și se dezvoltă aplicații sau utilizări inovative ale tehnologilor de producție în mediul digital.

 

Proiectul a fost cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Educației Naționale în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Sectorial “Creșterea Competitivității Economice” (POS CCE).

 

Valoarea totală a proiectului a fost de 39.546.495 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 35.000.000 lei, aproximativ 8 milioane de euro. Conform Ghidului de finanțare, întreaga sumă fiind asigurată din Fondul European de Dezvoltare Regională și din Bugetul Național. Prin acest proiect UNATC și-a propus să devină un pol de expertiză în domeniul cercetării și tehnologiilor creative, obiectivul proiectului constituindu-l înființarea Centrului Internațional de Cercetare și Educație în Tehnologii Inovativ – Creative – CINETic, cu 6 Laboratoare dotate cu linii complexe de echipamente de cercetare științifică și tehnologii inovativ-creative de vârf în domeniul audiovizualului.

 

La CINETic există patru fluxuri tehnologice de cercetare inovativă, unice în România:

– motion capture (capturarea mișcării pe baza de senzori);

– măsurarea calitativă a luminii continue și discontinue;

– crearea fluxului integral pentru producție 3D în domeniul animației și al generării de decor virtual;

– măsurarea parametrilor de activare cerebrală prin intermediul unui sistem de achiziție de date biometrice.

 


JOIN OUR MAILING LIST
  |  NEWSLETTER CINETic