Anunţ Concurs CINETic

 

Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale”, cu sediul în Bucureşti, Str. Matei Voievod nr. 75-77, sector 2, anunţă scoaterea la concurs a postului de Tehnician rețea

Activitatea urmează a se desfăşura în cadrul Centrului CINETic, cu sediul în str. Tudor Arghezi, nr. 3B Sector 2, București.

Candidaţii interesați sunt invitați să depună la sediul organizatorului dosarul de înscriere la concurs, care va cuprinde următoarele:

– Dosar plic;

– Cerere de înscriere la concurs;

– Copia actului de identitate, certificat de naştere şi certificat de căsătorie (dacă este cazul);

– Copiile diplomelor de studii şi ale celorlalte specializări;

– Copia carnetului de muncă sau adeverinţă care să ateste vechimea în specialitate, după caz;

– Cazier judiciar;

– Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

– Curriculum vitae.

Actele menţionate mai sus vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Alte date suplimentare se găsesc la Serviciul Managementul Resurselor Umane UNATC, cu sediul în Bucureşti, Str. Matei Voievod nr. 75-77, persoana de contact Angela Stan 0212528020/interior 136 sau la CINETic – telefon 0746230481.

Tematica de concurs, descrierea responsabilităților

și cunoștințe necesare posturilor scoase la concurs

 

Tehnician rețea

 

Tematică de concurs și cunoștințe necesare:

Montarea, instalarea, întreţinerea, testarea şi repararea sistemelor de calcul, a componentelor şi reţelelor de calculatoare, maşinilor, dispozitivelor şi echipamentelor care funcţionează în primul rând pe baze electrice sau electronice;

Instalarea sistemelor de operare şi a aplicaţiilor software;

Întreţinerea conexiunilor de reţea, setări;

Circuite, componente electronice, măsurători electrice;

Instalaţii electrice, echipamentele de transmisie electrică, cabluri şi linii de alimentare, sisteme electronice şi de telecomunicaţii;

Cunoştinţe legate de configurarea şi întreţinerea reţelelor de calculatoare şi telefonie (preferabil cursuri CCNA şi/sau Alied Telesys);

Întreţinere Storage NAS: setări drepturi de acces pentru uşeri, configurări conturi, întreţinere şi curăţare partiţii storage după ce fişierele au fost copiate de către cei care le-au creat;

Întreţinere site tip WordPress;

Întreţinere imprimante;

Activităţi suport cercetare.

Responsabilităţi:

Întreţinerea rețelei existente;

Instalarea de noi echipamente;

Actualizarea softurilor şi sistemelor de operare (licențe Windows, Maia, Eon, Unity, Cinema 4D Maxon, EasyDCP, Adobe Creative Cloud, Autodesk, Software pentru animaţii (Dragon Frame, Anime studio Pro, Unity, etc.), V-Ray for Max, V-Ray for Maya, The Foundry (Mari, Katana, Nuke, etc.), Z-Vector, Cinema 4D, Avid, etc, dar şi echipamente periferice, precum și alte softuri specific audiovideo și cercetare precum Matlab, Labview, etc;

Întreţinere Storage NAS: setări drepturi de acces pentru uşeri, configurări conturi, întreţinere şi curăţare partiţii storage;

Crearea de back-up-uri și administrarea conturilor şi a conţinutului pe unităţile de calcul şi în unitatea de storage;

Configurare rețea, echipamente rețea sau calculatoare în baza existentă;

Supravegherea accesului și a securităţii sistemului;

Respectarea Regulamentului Intern, normelor PSI şi NTSM, ISU.