Artele performative reprezintă un domeniu de expresie fundamental al omului dar și un domeniu de cunoaștere prin practică. Creșterea fără precedent a capacităţilor de digitalizare și transmitere a datelor schimbă și diversifică continuu experiență umană. Dispozitivele digitale augmentează realitatea aducând noi provocări atât la nivel tehnologic cât și la nivel socio-uman. Inserția noilor tehnologii se produce într-un ritm extrem de rapid. Studierea impactului comparativ al mediilor imersive tradiționale, de tip teatru sau film cu cele de tip VR produce cunoștințe fundamentale noi atât la nivelul modelelor animale cât și umane. Reprezentarea acțiunilor umane în mediul ficțional a determinat din cele mai vechi timpuri modelarea individului dar științele exacte nu au evaluat în mod aprofundat mecanismele implicate în reprezentarea de tip artistic sau efectul asupra spectatorilor.

În cadrul centrului Cinetic, printr-o abordare interdisciplinară, printr-un aport major tehnologic se aduc noi instrumente pentru crearea de reprezentări digitale precum și instrumente de măsurare din domeniul psiho-neuro-cognitiv a mecanismelor care stau la baza creării și receptării artelor performative. Rolul artelor performative de „regulator emoţional” la nivel individual dar și în ansamblul societăţii este pus în evidentă în dinamica să ambivalentă din cele mai vechi timpuri, începând în cultura europeană scrisă cu Platon și Aristotel. Evaluarea pe baze științifice a acestui rol va crește posibilitatea utilizării artei pentru o dezvoltare socială armonioasă prin identificarea unor noi metode de intervenție prin artă și noi metode de învăţare. Efectele benefice ale psihodramei au fost puse în evidență în practica terapeutică; la fel cele ale învăţării prin corporalizare și joc. Dezvoltarea cunoștințelor despre interacțiunea umană directă în mediul teatrală este o necesitate pentru dezvoltarea unor interacțiuni digitale pe măsură.

Elaborarea metodologiei de producție de decoruri virtuale

Studii și evaluări de animații în medii diferite, pe suport real sau virtual

Cercetări privind capturarea mișcării prin senzori

Generarea de conținut prin manipularea datelor obținute prin senzori

Studii și aplicații privind utilizarea roboticii în artele performative

Cercetări calitative ale impactului asupra spectatorilor prin măsurători biometrice

Cercetări biometrice și neuro-cognitive asupra proceselor specifice artelor performative, cu un focus deosebit asupra proceselor emoționale, de specializare prin învăţare corporalizată și a proceselor specifice creativităţii

Sisteme de recunoaștere a emoțiilor prin EEG

Cercetări privind aplicații ale sistemelor de interacţiune BCI (interfață creier-mașină)

Cercetarea calitativă a surselor de lumină și a senzorilor optici

Cercetarea interacțiunii midi sunet-lumină

Studii și aplicații privind interacțiunea pe bază de senzori mișcare-sunet-lumină.

Aplicații practice ale rezultatelor CDI previzionate în cadrul centrului CINETic:

Instalaţii interactive;

Modelare 3D şi animaţie;

Interfeţe BCI;

Jocuri pe calculator – programe de strategie, imagine digitală şi proiecţii pe diferite suporturi;

Spectacole în spaţii publice cu impact social major;

Terapia prin forme vizuale (statice şi dinamice, inclusiv 3D);

Holograme, internet art, forme emergente de comunicare socială.