Activitățile desfășurate în cadrul CINETic se arhivează de către coordonatorul de program/ responsabilul/studentul în termen de 5 zile de la încheierea proiectului, folosind acest FORMULAR.

 

LICENȚĂ

Studenții ciclului licență au acces la dotarile Centrului CINETic exclusiv sub îndrumarea cadrelor didactice. Solicitarile în acest sens se fac de către cadrul didactic angajat al UNATC, cu 30 de zile inainte de a fi necesare, atât pentru echipamente cât și spații.

MASTERAT

Echipamentele din cadrul Centrului CINETic pot fi utilizate de studenții din ciclul masterat prin depunerea unui proiect de cercetare. Acesta trebuie avizat în interiorul Departamentului și respectiv Facultății din care face parte studentul care solicită utilizarea echipamentelor.

Pentru a putea fi avizate și inculse în programarea aparaturii/laboratoarelor, solicitarile trebuie depuse la persoana responsabilă din cadrul CINETic cu minim 30 de zile inainte de data solicitată spre utilizare, cu toate avizările din interiorul Departamentului și respectiv al Facultății din cadrul UNATC la care este înscris solicitatantul.

DOCTORAT

Studenții din ciclul doctoral au acces la resursele Centrului CINETic in baza prezentării unui plan de cercetare către laboratorul în care doresc să iși desfășoare cercetarea, cu includerea acestuia în program de catre șeful de laborator și in activitățile laboratorului, în baza priorităților laboratorului și a gradului de maturitate al proiectului, cu avizarea de catre directorul CINETic.

Studentul care primește in utilizare echipamentul este responsabil de returnarea acestuia în starea primită.

documente necesare-proiect cinetic