Investiţii pentru viitorul dumneavoastră
Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"
Centrul Internațional de Cercetare și Educație în Tehnologii Inovativ Creative – CINETic
Proiect cofinaţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Art-terapie prin teatru și artele spectacolului

UNATC – FACULTATEA DE TEATRU

MASTERAT

DISERTAȚII ABSOLVENȚI (citește online)


MISIUNE

Programul de master ART-TERAPIE PRIN TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI a fost înfiinţat în anul 2016. Planul de învăţământ include cunoștinţele teoretice și practice necesare înţelegerii acestui tip de intervenţie, dar și formării abilităţilor necesare practicii terapeutice. Se oferă o bază teoretică largă în principiile‑cheie ale psihoterapiei psihodinamice și umaniste în raport cu teoria și cercetarea artei terapeutice actuale.

Cursurile din componenta de formare psihologică sunt susţinute de profesori și specialiști de la Facultatea de Psihologie din cadrul Universităţii București, cu o reputaţie excelentă în ceea ce privește calitatea predării și cercetarea în domeniu. Cele practice beneficiază de experienţa didactică și de creaţie a unor artiști de referinţă în cultura și învăţământul superior vocaţional (coregrafi, actori, păpușari, muzicieni etc.) și au scopul de a face legătura între procesele psihodinamice și conceptele artelor contemporane.

CURSURI

Anul I

 • Metodologia cercetării în asistarea și consilierea psihologică
 • Elemente de consiliere psihologică
 • Dezvoltarea umană și sănătate psihologică
 • Teatru, dramaterapie, psihodramă, sociodramă
 • Atelier de autocunoaștere prin teatru și arte performative
 • Atelier de teatru – Tehnici de animaţie (marionete, păpuși, măști)
 • Atelier de teatru – Arte vizuale (desen, culoare, modelaj)
 • Identitate personală prin expresie vocală și comportamentală
 • Formarea abilităţilor educaţionale
 • Consiliere și consultanţă organizaţională
 • Etică și integritate academică
 • Practică supervizată de consiliere psihologică

Anul II

 • Elemente de consiliere psihologică
 • Atelier de autocunoaștere prin teatru și arte performative
 • Atelier de teatru – Euritmie
 • Tendinţe în art‑terapie
 • Teatrul și psihodrama
 • Teatru în educație
 • Teatrul vieţii cotidiene și dramaturgia faptului cotidian
 • Consiliere psihologică în context organizaţional
 • Practica asistării psihologice
 • Practică supervizată de cercetare în asistarea psihologică
 • Elaborarea lucrării de disertaţie

ADMITERE

unatc.ro/admitere

Comentariile sunt închise.

Top