Programul de master TEHNOLOGII INTERACTIVE ÎN ARTELE SPECTACOLULUI ȘI MEDIA pregătește specialiști în domenii interdisciplinare: designeri de sunet, spaţiu, experienţe interactive, programatori creativi. Planul de studii este structurat pentru a oferi dezvoltarea studenţilor în domeniul tehnic, cât și a instrumentelor conceptuale specifice artelor. Cu ajutorul acestora studenţii pot explora diferite tipuri de medii interactive. Se urmărește proiectarea și implementarea de interfeţe sonore și vizuale, dezvoltarea unor medii virtuale interactive, instalaţii, performance‑uri augmentate și valorificarea conceptului
de proiectare digitală spre noi direcţii de performanţă. Toate activităţile didactice și aplicative sunt susţinute în limba engleză, ceea ce asigură absolvenţilor integrarea cu ușurinţă în proiecte de creaţie și cercetare internaţionale.

Cursuri:

Anul I
Programe și design software
Structuri narative în mediul digital
Artele în medii digitale
Design de jocuri
Design spaţial
Design de sunet
Etică și integritate academică
Practică și internship
Anul II
Programe și design software
Artele în medii digitale
Interactivitatea spaţiu‑sunet
Interactivitatea spaţiu‑corp
Cercetare și dezvoltare proiect arte media
Practică și internship
Elaborarea lucrării de disertaţie

Site propriu

Programul de master ARTA DESIGNULUI DE JOCURI face parte din noua ofertă educaţională a universităţii. Cursurile sunt structurate pentru a oferi cunoștinţele teoretice înţelegerii conceptuale a fenomenului de creaţie, dar și informaţiile și competenţele tehnice pentru dezvoltarea și crearea de jocuri. Absolvenţii vor avea posibilitatea specializării ca designeri de joc, având pregătirea necesară pentru a lucra în industrie, dar se pot afirma și ca artiști independenţi. Pe parcursul celor doi ani de studiu, cursanţii vor dezvolta în laboratoarele de la CINETic proiecte de gaming din prototipuri analog în prototipuri digitale și vor descoperi prin practică „regula jocurilor” și a lucrului în echipă. Opţiunea de a realiza acest program în limba engleză se înscrie în misiunea asumată de internaţionalizare a ofertei educaţionale a universităţii noastre. Profesorii care asigură activităţile didactice din cadrul acestui program au urmat studii de profil în domeniile filmului, teatrului, programării IT. Totodată, ne dorim să formăm specialiști în domenii interdisciplinare sau transdisciplinare emergente pe piaţa muncii nu numai la noi, ci și pe plan mondial.

Cursuri:

Anul I
Design de jocuri
Arta jocurilor I
Crearea componentelor jocurilor I
Prototipuri de jocuri analogice
Mediile digitale
Jocul ca mediu social și educaţional
Jocul – noul GESAMTKUNSTWERK
Etică și integritate academică
Practică și internship

Anul II
Design de jocuri
Arta jocurilor II
Crearea componentelor jocurilor II
Prototipuri de jocuri digitale
Experienţa jocurilor VR/AR/MR
Producţia jocurilor
Practică și internship
Metodologia cercetării în artă
Elaborarea lucrării de disertaţie

Programul de master DESIGN PENTRU NOILE MEDIA a fost înfiinţat recent și urmărește studiul și aprofundarea mediilor digitale cu aplicaţii posibile în film și în noile formate de comunicare. Structurat ca un program interdisciplinar, masteratul oferă cursuri teoretice și activităţi aplicative în regie de film, imagine de film, sunet și montaj. Înţelegerea specificului mediilor digitale este aprofundată prin proiecte concrete ce urmăresc dezvoltarea creativităţii, cercetarea și inovaţia în domeniu. Absolventul va fi un profesionist al tehnicilor noilor media, pregătit să ofere consultanţă și să participe la proiecte de anvergură în industria cinematografică.

Cursuri:

Anul I
New Media – perspectiva regizorală
Imagine pentru film New Media
Montaj și sunet pentru medii virtuale și imersive
Producţie pentru film New Media
Producţie pentru medii virtuale
Producţie pentru efecte vizuale
Fundamente ale noilor media
Antropologie vizuală
Etică și integritate academică
Practică de specialitate

Anul II
New Media – perspectiva regizorală
Imagine pentru film New Media
Design pentru noile media
Producţie pentru film New Media
Producţie pentru medii virtuale
Producţie pentru efecte vizuale
Practică de specialitate
Elaborarea lucrării de disertaţie

Programul de master FILM DE ANIMAŢIE urmărește formarea de specialiști în acest domeniu, ca răspuns al unei nevoi reale pe piaţa de gen din ţara noastră. Aprofundarea metodelor de creaţie conferă studentului posibilitatea de a descoperi atât tehnicile animaţiei clasice, cât și cele moderne, computerizate 2D și 3D. Informaţiile teoretice și practice dobândite în cadrul acestui program determină stimularea creativităţii prin realizarea unor proiecte tot mai inventive care să dezvolte rapid și creativ industria de film de animaţie din România.

Cursuri:

Anul I
Animaţie
Grafică și animaţie 3D
Tehnici multimedia pentru film de animaţie
Regie film de animaţie
Imagine pentru film de animaţie
Montaj și sunet de film
Istoria filmului de animaţie
Scenografie
Etică și integritate academică
Practică de specialitate

Anul II
Animaţie
Animaţie digitală
Grafică
Grafică și animaţie 3D
Regie film de animaţie
Imagine pentru film de animaţie
Cultură vizuală contemporană
Tendinţe contemporane în filmul de animaţie
Practică de specialitate
Elaborarea lucrării de disertaţie

Programul a fost înfiinţat în anul 2016. Planul de învăţământ include cunoștinţele teoretice și practice necesare înţelegerii acestui tip de intervenţie, dar și formării abilităţilor necesare practicii terapeutice. Se oferă o bază teoretică largă în principiile‑cheie ale psihoterapiei psihodinamice și umaniste în raport cu teoria și cercetarea artei terapeutice actuale. Cursurile din componenta de formare psihologică sunt susţinute de profesori și specialiști de la Facultatea de Psihologie din cadrul Universităţii București, cu o reputaţie excelentă în ceea ce privește calitatea predării și cercetarea în domeniu. Cele practice beneficiază de experienţa didactică și de creaţie a unor artiști de referinţă în cultura și învăţământul superior vocaţional (coregrafi, actori, păpușari, muzicieni etc.) și au scopul de a face legătura între procesele psihodinamice și conceptele artelor contemporane.

Cursuri:

Anul I
Metodologia cercetării în asistarea și consilierea psihologică
Elemente de consiliere psihologică
Dezvoltarea umană și sănătate psihologică
Teatru, dramaterapie, psihodramă, sociodramă
Atelier de autocunoaștere prin teatru și arte performative
Atelier de teatru – Tehnici de animaţie (marionete, păpuși, măști)
Atelier de teatru – Arte vizuale (desen, culoare, modelaj)
Identitate personală prin expresie vocală și comportamentală
Formarea abilităţilor educaţionale
Consiliere și consultanţă organizaţională
Etică și integritate academică
Practică supervizată de consiliere psihologică

Anul II
Elemente de consiliere psihologică
Atelier de autocunoaștere prin teatru și arte performative
Atelier de teatru – Euritmie
Tendinţe în art‑terapie
Teatrul și psihodrama
Teatrul vieţii cotidiene și dramaturgia faptului cotidian
Consiliere psihologică în context organizaţional
Practica asistării psihologice
Practică supervizată de cercetare în asistarea psihologică
Elaborarea lucrării de disertaţie