Publicat

UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ ȘI CINEMATOGRAFICĂ

“I.L. CARAGIALE” BUCUREȘTI

anunță realizarea

Laboratorului de Dezvoltare Cognitivă și Psihologie Aplicată prin Experiențe Imersive

 

în cadrul proiectului

„CENTRUL INTERNAȚIONAL DE CERCETARE ȘI EDUCAȚIE ÎN TEHNOLOGII INOVATIV CREATIVE – CINETic”
București, 13 noiembrie 2015

În cadrul proiectului „CENTRUL INTERNAȚIONAL DE CERCETARE ȘI EDUCAȚIE ÎN TEHNOLOGII INOVATIV CREATIVE – CINETic”, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Educației Naționale în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Sectorial “Creșterea Competitivității Economice” (POS CCE), este în curs de amenajare Laboratorul de Dezvoltare Cognitivă și Psihologie Aplicată prin Experiențe Imersive.

Laboratorul de Dezvoltare Cognitivă și Psihologie Aplicată prin Experiențe Imersive ocupă o suprafață de 150 mp și este amplasat la la etajul 3 al Centrului CINETic situat în str. Tudor Arghezi, nr 3b, sector 1, București, imobil achizitionat tot prin proiect.

Laboratorul de Dezvoltare Cognitivă și Psihologie Aplicată prin Experiențe Imersive va funcționa pe o axa complementară cu Laboratorul de Interacțiune Digitală, încorporând de asemenea instrumentele și rezultatele celorlalte cinci laboratoare. Cercetarea de tip fundamental desfășurară în cadrul acestui spațiu investigativ va aborda o direcție interdisciplinară artă (teatru și cinematografie) – știință (psihologie și științe neuro-cognitive), înțeleasă din perspectiva tehologiilor creative din spectrul realității virtuale și augumentate. Direcțiile de cercetare se vor extinde atât în domeniul terapiei virtual-vizuale și al dezvoltării cognitive, cât și în cel al studiului impactului experienței spectaculare ca imersie performativă virtuală.

 

Misiunea. Laboratorul de Dezvoltare Cognitivă și Psihologie Aplicată prin Experiențe Imersive are misiunea de a evalua impactul utilizării elementelor de realitate virtuală și augmentată asupra omului, urmărind dezvoltarea și stimularea proceselor de utilizare a acestor elemente în următoarele domenii:

  • Dezvoltare cognitiv-emoțională. Impactul realității virtuale asupra proceselor cognitive;
  • Intervenție terapeutică prin forme vizuale (inclusiv cele 3D și virtuale) cu un impact pozitiv asupra dezvoltării și sănătății emoționale;
  • Investigarea impactului cognitiv și emoțional specific tehnicilor creative utilizate în artele ce folosesc imaginea tridimensională (teatru și cinematografie).

Resurse. Pe lângă resursele de realitate imersivă ale Laboratorului de Intercațiune Digitală (sistem de proiecție imersiv 3D tip CAVE, sistem motion capture state of the art – cu două costume – unic în România) Laboratorul de Dezvoltare Cognitivă și Psihologie Aplicată va dispune de alte trei echipamente state of the art proprii:

  1. sistem mobil binocular de urmărire a miscărilor ochilor compus din: SMI ETG 2W Analysis Pro package, SMI Trigger Module și SMI Virtual Reality Module. Acesta este un ochelar conceput pentru a urmări traiectoria privirii unei persoane în timp real. Sistemul SMI ETG 2W împreună cu mediul de stocare oferă posibilitatea de a urmării și studia în timp real datele preluate, oferind astfel o analiză extrem de eficientă.
  2. sistem EEG cu electrozi pasivi cu configuratii multiple fixe si mobile și sistem de digitizare a poziției electorzilor destinat măsuratorilor EEG și ERP și pachet de senzori auxiliari – Ant Neuro – EEG. Acesta va fi achiziționat împreună cu sistemul de digitalizare a poziției senzorilor EEG.
  3. sistem conex destinat realitatății virtuale tip ochelari pe cap: Oculus DK2. Acesta reprezintă ultima versiune a kit-ului Oculus Rift concepută pentru a oferi o experiență de imersie absolut unică. Beneficind de un up-grade important în ceea ce privește display-ul și sistemul de înregistrare a mișcărilor, Oculus DK2 este cea mai avansată tehnologie pentru imersia virtuală de tip ochelari.

Toate aceste facilități vor fi utilizate pentru generarea de stimuli virtuali pentru achiziția de date calitative de răspuns biometric dar și pentru generarea de conținut în vederea unui plan terapeutic sau de dezvoltare cognitive și de asemenea pentru formularea de conținut creative-artistic cu impact emoțional pozitiv asupra spectatorilor. Programele de cercetare vor porni de la simulări pentru obținerea de analize calitative până la programe de investigare a proceselor cognitive și de functionare a sistemelor umane de raspuns emotional.

Personal implicat. În cadrul Laboratorului de Dezvoltare Cognitivă și Psihologie Aplicată prin Experiențe Imersive își vor desfășura activitatea un cercetător și un asistent cercetare cu studii în domeniul psihologiei sau medicinei (profil psihiatrie sau neuro) și al artelor spectacolului. Postul de cercetător urmează a fi scos la concurs în luna decembrie.

Direcții de cercetare.

– investigații interdisciplinare la frontiera dintre artă, psihologie și neuroștiință;

– investigații experimentale în zona metodelor psihoterapeutice experiențiale și a proceselor dezvoltării cognitive prin măsurători biometrice;

– dezvoltarea de metodologii psihoterapeutice și de dezvoltare cognitivă prin utilizarea interfetelor digitale și virtuale;

– evaluarea impactului diverselor medii artistice (teatral sau cinematografic) asupra mecanismelor cognitiv-emoționale la nivelul spectatorilor și al actorilor;

– cercetari biometrice si neuro-cognitive asupra proceselor specifice artelor performative, cu un foscus deosebit asupra proceselor emoționale și asupra studiul mecanismelor cognitiv-emoționale implicate în procesele specifice creativității;

-cercetări calitative ale impactului experiențelor virtual-imersive asupra spectatorilor/utilizatorilor prin măsurători biometrice;

– colectarea de date prin simulări virtuale, de la simulări de spații la simulări de situații,  cercetări privind capturarea mișcării prin senzori și generarea de conținut prin manipularea datelor obținute prin senzori;

– dezvoltarea de interfețe de comandă creier-computer-mașină.

Aplicabilitate.

  • Psihoterapie și dezvoltare cognitivă prin metode experiențiale și prin forme vizuale (statice și dinamice, inclusiv virtuale și 3D);
  • Spectacole în spații publice (inclusiv de tip performance și instalații) cu impact social major;
  • Instalații interactive;
  • Dezvoltare de metodologii performative inclusiv training arta actorului prin experiențe virtuale imersive.

Valoarea totală a proiectului CINETic este de 39.546.495 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 35.000.000 lei.

Obiectivul proiectului este: înființarea Centrului Internațional de Cercetare și Educație în Tehnologii Inovativ – Creative – CINETic, cu 6 laboratoare (Laborator de Tehnici Digitale Creative în Cinematografie, Laborator de Interacțiune Digitală Sunet Lumină, Laborator de Animație Digitală, Laborator Design Decor Virtual și Realitate Augmentată, Laborator de Interacțiune Digitală, Laborator de Dezvoltare Cognitivă și Psihologie Aplicată prin Experiențe Imersive) prin achiziționarea și amenajarea unui imobil, prin dotarea cu 10 linii complexe de echipamente de cercetare științifică și 10 tehnologii inovativ – creative de vârf în domeniul audiovizualului și prin crearea unui număr de 12 locuri de muncă în domeniul cercetării, într-un interval de 16 luni.

Beatrice Meda Găurean

Informații suplimentare:

http://cinetic.arts.ro

e-mail: comunicare@unatc.ro