Publicat

UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ ȘI CINEMATOGRAFICĂ

“I.L. CARAGIALE” BUCUREȘTI

Laboratorului de tehnici digitale creative în cinematografie

 

„CENTRUL INTERNAȚIONAL DE CERCETARE ȘI EDUCAȚIE ÎN TEHNOLOGII INOVATIV CREATIVE – CINETic”
București, 14 octombrie 2015

Laboratorul de tehnici digitale creative în cinematografie realizat, în cadrul proiectului „CENTRUL INTERNAȚIONAL DE CERCETARE ȘI EDUCAȚIE ÎN TEHNOLOGII INOVATIV CREATIVE – CINETic”, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Educației Naționale în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Sectorial “Creșterea Competitivității Economice” (POS CCE), este în curs de amenajare și dotare.

Laboratorul de tehnici digitale creative în cinematografie este amplasat în Centrul CINETic fiindu-i alocați aproximativ 400 mp în imobilul din str. Tudor Arghezi, nr 3b, sector 1, București achiziționat de UNATC prin același proiect.

În cadrul Laboratorului de tehnici digitale creative în cinematografie vor exista două stații de colorizare precum și mai multe linii de montaj digital.

Una dintre stațiile de colorizare va fi dotată cu o consolă Tangent.

Stația de colorizare principală se va adresa standardelor de difuzare în cinematografe și va avea ca dotare un sistem de dozare cromatică Da Vinci Resolve cu proiector Barco DP2K-P.

Aceste dotări permit  postprocesarea imaginii  la rezoluții mari, eficiență a procesului postproducției, calibrare și dozare cromatică precisă. Proiectorul Barco DP2K-P oferă posibilitatea de-a lucra într-un spațiu cromatic  dintre cele mai extinse, la o calitate vizuală cu definiție foarte înaltă .

Colorizarea sau dozarea cromatică oferă  artiștilor posibilitatea de-a  apropia imaginea filmată de viziunea proprie, precum și rafinarea demersulului artistic vizual în condiții de prostproducție profesională. Culoarea, saturația și contrastul sunt elemente vizuale esențiale ale imaginii in  cinematografie, iar acestea  sunt definite în procesul de colorizare. Armonizarea acestor trei elemente dau valoare expresivă imaginii  și o aduc mai aproape de  viziunea autorilor, determinând o etapă importantă pentru emoția și expresivitatea pe care le conține și transmite lucrarea cinematografică.

 

Liniile de montaj vor avea la bază unități Mac Pro și vor folosi ca principal soft de editare Avid Media Composer. În cadrul centrului CINETic stocarea materialului digital se va face într-o unitate de centrală de 160 de TB la care vor fi conectate unitățile de montaj/colorizare la viteze de până la 10 Gb/s pentru a permite manipularea materialului în timp real la rezoluții on line. Toate unitățile din cadrul Centrului vor fi intercontectate în cadrul unei rețele. Centrul CINETic va permite postprocesarea imaginii digitale într-un mod fluent și complet, constitutindu-se într-un element de bază al cercetărilor și experimentului în domeniul interacțiunii digitale.

 

Necesitatea realizării acestui Laborator decurge din stadiul actual al dezvoltării în domeniu și din lanțul post-procesarii imaginii de film la momentul actual, precum şi a tuturor conţinuturilor noilor media realizate integral digital, pelicula având o pondere în scădere  inclusiv în captarea imaginii de film. Distribuţia filmelor ca produse finite în cinematografe este în cea mai mare măsură digitală.

Tehnologile digitale și-au facut posibile nu numai creşterea vitezei de lucru şi a profitului prin atractivitatea / performanţele / calitatea produselor finite – filme, conţinut media, jocuri- dar au facut posibile noi metode de lucru şi mai ales au generat și generează modalitaţi de expresie noi, bazate pe suporturi tehnice flexibile ale căror limite nu mai sunt impuse de suportul tehnic, ci de creativitatea artiştilor. Cineaştii şi creatorii de conţinut media sunt dependenţi de suportul tehnologic digital, laboratorul creând posibilitatea aplicării tehnologiei state of the art în domeniul postprocesării de imagine în cadrul UNATC și a inovației în acest domeniu.

Infrastructura realizată prin Laboratorul de tehnici digitale creative în cinematografie este în strânsă legătura cu cea din Laboratorul de interactiune digitală sunet – lumină,  Laboratorul de interacțiune digitală, precum și cel de Animație create în cadrul UNATC I.L. Caragiale prin intermediul proiectului CINETic. Laboratorul de tehnici digitale creative în cinematografie va fi unitatea de postproducție pentru toate laboratoarele Centrului CINETic și pentru producțiile UNATC I.L. Caragiale dar va putea oferi și servicii de postproducție imagine în cadrul unor parteneriate.

Valoarea echipamentelor achiziționate prin proiect în cadrul Laboratorului de Tehnici Digitale Creative în Cinematografie  este de aproximativ  2 milioane de lei.

Valoarea totală a proiectului este de 39.546.495 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 35.000.000 lei.

Obiectivul proiectului este: înființarea Centrului Internațional de Cercetare și Educație în Tehnologii Inovativ – Creative – CINETic, cu 6 laboratoare (Laborator de Tehnici Digitale Creative în Cinematografie, Laborator de Interacțiune Digitală Sunet Lumină, Laborator de Animație Digitală, Laborator Design Decor Virtual și Realitate Augmentată, Laborator de Interacțiune Digitală, Laborator de Dezvoltare Cognitivă și Psihologie Aplicată prin Experiențe Imersive) prin achiziționarea și amenajarea unui imobil, prin dotarea cu 10 linii complexe de echipamente de cercetare științifică și 10 tehnologii inovativ – creative de vârf în domeniul audiovizualului și prin crearea unui număr de 12 locuri de muncă în domeniul cercetării, într-un interval de 16 luni. Începând cu finalul lunii octombrie UNATC IL Caragiale va organiza procedurile pentru ocuparea posturilor de cercetători create la sfârșitul proiectului, 6 dintre acestea fiind posturi de asistenți de cercetare (calitatea de doctorand este obligatorie pentru ocuparea unei poziții de asistent de cercetare) iar 6 dintre acestea vor fi de cercetători (diploma de doctor reprezintă una dintre condițiile obligatorii pentru ocuparea unei poziții de cercetător).

Detalii suplimentare puteţi obţine pe site-ul proiectului la adresa www.cinetic.arts.ro sau transmițând un e-mail pe adresa: comunicare@unatc.ro