Publicat

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

– co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

POS CCE 652/27.06.2014 cod SMIS 49187

În cadrul proiectului „CENTRUL INTERNAȚIONAL DE CERCETARE ȘI EDUCAȚIE ÎN TEHNOLOGII INOVATIV CREATIVE – CINETic”, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Educației Naționale în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Sectorial “Creșterea Competitivității Economice” (POS CCE), este în curs de amenajare Laboratorul de Interacțiune Digitală Sunet Lumină.

Laboratorul de Interacțiune Digitală Sunet Lumină este amplasat în Centrul CINETic situat în str. Tudor Arghezi, nr 3b, sector 1, București, imobil achizitionat tot prin proiect.

Laboratorul de Interacțiune Digitală Sunet Lumină din cadrul CINETic permite realizarea de proiecte media și cercetare științifică în domeniile sunetului și al luminii. Dintre dotările acestui laborator una dintre cele mai importante este linia tehnologică de generare și control digital al sunetului.

Generarea și controlul sunetului reprezintă un domeniu de cercetare și dezvoltare în plină creștere, după cum demonstrează conferințe internaționale precum ICMC (International Computer Music Conference), SMC (Sound and Music Computing), NIME (New Interfaces for Musical Expression) sau DAFX (Digital Audio Effects) și activitatea unor companii precum Ableton, Cycling ’74, Native Instruments, Monome, Novation, Moog etc. Definiția procesului poate părea simplistă – sinteza digitală de sunet sau captarea de înregistrări și controlul/transformarea acestora în timp real – dar diversitatea implementărilor dovedește o bogăție tehnologică (programare, DSP, interfețe hardware, robotică etc) și artistică (aplicații muzicale, arta spectacolului, inter-media, etc) în continuă creștere. În acest context, la CINETic susținem:

  • – proiecte de cercetare multi-disciplinară. Prin colaborarea cu celelalte laboratoare ale centrului, putem dezvolta noi sisteme de generare și control, ce pot interfața cu senzori de mișcare, semnale EEG (encefalogramă), construcții robotice etc.;
  • – dezvoltarea de procese tehnologice noi, fie că este vorba de software sau hardware, care să sprijine activitățile experimentale și artistice;
  • – avansarea programelor de master și doctorale prin deschiderea accesului la facilitățile laboratorului studenților cu proiecte de practică și cercetare. Avem în vedere aici și dezvoltarea parteneriatelor cu diferite Universități, în special cu Universitatea Politehnica București și Universitatea de Muzică București.

Un exemplu de proiect ce a îmbinat cele trei aspecte de mai sus ar fi spectacolul inter@FAȚA, în care semnale EEG funcționează ca sursă de control pentru procese sonore în timp real. Acest spectacol experimental s-a realizat printr-o colaborare interdisciplinară între cercetători/doctoranzi UNATC, UPB și UMB care s-a concretizat în soluții software specifice, reprezentații în peste 10 orașe din țară și mai multe articole științifice publicate.

Odată cu deschiderea CINETic, proiecte și mai ambițioase devin posibile datorită noului colectiv multidisciplinar de cercetători și a echipării state-of-the-art a laboratoarelor. În laboratorul de audio, sistemul de achiziție sunet și reprezentații live este construit în jurul unei console digitale Yamaha QL1 extinsă cu Yamaha MY16AES. Cu ajutorul a microfoane de studio (Neumann TLM 107), de teren (Schoeps CMIT 5 U) și de lavalieră (VT 700 & VT 506), și a interfeței RME Fireface UFX, se pot realiza reprezentații și înregistrări în interiorul laboratorului sau în teren, caz pentru care este disponibil și un sistem audio portabil bazat pe o unitate Sound Devices 664. Pentru producție și post-producție, utilizatorilor le stau la dispoziție pachete de plugin-uri (McDSP, Altiverb), un sistem de monitorizare (Dynaudio BM6 mkIII), sistem de control (Yamaha Nuage). Stații de lucru ce rulează software precum Max/MSP, Ableton Live, Logic, Nuendo și Pro Tools, permit realizarea de producții audio complexe, precum și dezvoltarea de module de extensie prin Max SDK, Max 4 Live și VST SDK.

Valoarea totală a proiectului CINETic este de 39.546.495 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 35.000.000 lei.

Obiectivul proiectului este: înființarea Centrului Internațional de Cercetare și Educație în Tehnologii Inovativ – Creative – CINETic, cu 6 laboratoare (Laborator de Tehnici Digitale Creative în Cinematografie, Laborator de Interacțiune Digitală Sunet Lumină, Laborator de Animație Digitală, Laborator Design Decor Virtual și Realitate Augmentată, Laborator de Interacțiune Digitală, Laborator de Dezvoltare Cognitivă și Psihologie Aplicată prin Experiențe Imersive) prin achiziționarea și amenajarea unui imobil, prin dotarea cu 10 linii complexe de echipamente de cercetare științifică și 10 tehnologii inovativ – creative de vârf în domeniul audiovizualului și prin crearea unui număr de 12 locuri de muncă în domeniul cercetării, într-un interval de 16 luni.

Grig Burloiu

Informații suplimentare:

http://cinetic.arts.ro

e-mail: comunicare@unatc.ro