Publicat

„Centrul Internațional de Cercetare și Educație în Tehnologii Creative – CINETic” a fost prezentat la Londra în cadrul atelierului “Workshop on Auditory Neuroscience, Cognition and Modelling 2016”

„Centrul Internațional de Cercetare și Educație în Tehnologii Creative – CINETic” a fost prezentat la Londra in cadrul atelierului “Workshop on Auditory Neuroscience, Cognition and Modelling 2016”, organizat de Centre for Digital Music al Queen Mary University of London, în data de 17 februarie 2016.

Atelierul a reunit cercetători din domeniul științelor cognitive, neuroștiințelor și informaticieni cu preocupari în domeniul studiului sunetului și al muzicii, precum și cercetători din domenii conexe. A fost prezentată o nouă perspectivă privind bazele cognitive si neuronale de vorbire, muzică și procesare a sunetului, cu un accent mare pe analiza datelor EEG si MEG . Atelierul a avut ca scop crearea unui cadru propice pentru a obține o înțelegere mai profundă a metodelor de cercetare disponibile și pentru a favoriza colaborari multidisciplinare.

La eveniment a participat din partea CINETic, Grigore Burloiu, asistent de cercetare care a realizat prezentarea centrului prin intermediul temei “EEG-powered Soundtrack for Interactive Theatre”.

Workshop-ul a fost un real succes, prezentarile realizându-se în principal pe trei mari paliere: (1) studii cognitive cu implicații în inteligența artificială, (2) metode de machine learning (învățare automată) sau procesare de semnal cu constrangeri sau inspiratie din cognitiv și (3) metode de analiza a EEG / fMRI bazate pe statistica și machine learning.

Printre concluziile workshopului asumate de majoritatea participanților s-a aflat necesitatea unei colaborari mai strânse între neuroștiință și ingineria informatică.

Nu în ultimul rând s-a discutat realizarea unei noi editii a atelierului pentru anul 2017, reprezentanții CINETic luând în considerare găzduirea lui.

Informatii suport

„Centrul Internațional de Cercetare și Educație în Tehnologii Creative – CINETic”  a fost înființat prin proiectul cu același titlu, proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Educației Naționale în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Sectorial “Creșterea Competitivității Economice” (POS CCE).

 

Valoarea totală a proiectului a fost de 39.546.495 lei,  din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 35.000.000 lei, aproximativ 8 milioane de euro. Conform Ghidului de finanțare, UNATC nu cofinanțat acest proiect, întreaga sumă fiind asigurată din Fondul European de Dezvoltare Regională  și din Bugetul Național.

Centrului Internațional de Cercetare și Educație în Tehnologii Inovativ – Creative – CINETic are 6 laboratoare dotate la nivel state of the art:

  1. Laborator de Tehnici Digitale Creative în Cinematografie;
  2. Laborator de Interacțiune Digitală Sunet Lumină;
  3. Laborator de Animație Digitală;
  4. Laborator Design Decor Virtual și Realitate Augmentată;
  5. Laborator de Interacțiune Digitală;
  6. Laborator de Dezvoltare Cognitivă și Psihologie Aplicată prin Experiențe Imersive

 

Grigore Burloiu este asistent cercetător în cadrul CINETic și doctorand în anul III la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației din UPB, unde cercetează reprezentări muzicale dinamice. Deține un MMus în tehnologia muzicii de la University of Leeds. Este activ în computer music design – augmentarea reprezentațiilor muzicale prin generare și control dinamic. Colaborează cu IRCAM Paris, unde a desfășurat și un stagiu de cercetare, în domeniul vizualizării proceselor dinamice pentru muzica asistată de calculator.

 

EEGhttps://en.wikipedia.org/wiki/Electroencephalography

MEG https://en.wikipedia.org/wiki/Magnetoencephalography

 

Pentru informații suplimentare accesați

http://c4dm.eecs.qmul.ac.uk/wancm2016/

sau contactați

Asistent de cercetare Grigore Burloiu

Tel. 0741 215 599

e-mail gburloiu@gmail.com