Investiţii pentru viitorul dumneavoastră
Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"
Centrul Internațional de Cercetare și Educație în Tehnologii Inovativ Creative – CINETic
Proiect cofinaţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Acces studenți


INFORMAȚII UTILE PENTRU STUDENȚI


LICENȚĂ

Studenții ciclului licență au acces la dotarile Centrului CINETic exclusiv sub îndrumarea cadrelor didactice. Solicitarile în acest sens se fac de către cadrul didactic angajat al UNATC, cu 30 de zile inainte de a fi necesare, atât pentru echipamente cât și spații.

MASTERAT

Echipamentele din cadrul Centrului CINETic pot fi utilizate de studenții din ciclul masterat prin depunerea unui proiect de cercetare. Acesta trebuie avizat în interiorul Departamentului și respectiv Facultății din care face parte studentul care solicită utilizarea echipamentelor.

Pentru a putea fi avizate și inculse în programarea aparaturii / laboratoarelor, solicitarile trebuie depuse la persoana responsabilă din cadrul CINETic cu minim 30 de zile inainte de data solicitată spre utilizare, cu toate avizările din interiorul Departamentului și respectiv al Facultății din cadrul UNATC la care este înscris solicitatantul.

DOCTORAT

Studenții din ciclul doctoral au acces la resursele Centrului CINETic în baza prezentării unui plan de cercetare către laboratorul în care doresc să își desfășoare cercetarea, cu includerea acestuia în program de către șeful de laborator și in activitățile laboratorului, în baza priorităților laboratorului și a gradului de maturitate al proiectului, cu avizarea de catre directorul CINETic.


Proiectele de cercetare la nivel Masterat trebuie să conțină minim:

  • Tema de cercetare
  • Întrebarea (ipoteza) adresată
  • Statusul domeniului la nivel naţional şi internaţional
  • Motivația importanței cercetării
  • Metodologia aleasă
  • Rezultatele cercetării
  • Posibile dezvoltări viitoare ale cercetării
  • Bibliografie
  • Articolul final trebuie înscris spre publicare (minim către o revistă editată în cadrul UNATC)

Studenţii care derulează proiecte de cercetare în cadrul CINETic au obligația de a furniza materiale vizuale și scrise care să documenteze procesul de cercetare/producție audio-video şi scris, și de a pune la dispoziția CINETic rezultatele cercetării. Contact: secretariat.cinetic@unatc.ro


Comentariile sunt închise.

Top