Investiţii pentru viitorul dumneavoastră
Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"
Centrul Internațional de Cercetare și Educație în Tehnologii Inovativ Creative – CINETic
Proiect cofinaţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

The online casino ice casino is available to players in different languages. Payment of winnings received from bets is available only to the payment system, through which the bet was made. When requesting a withdrawal from the player may be required to undergo verification for the safe withdrawal of funds.

The best online ice casino casino for betting. The casino provides its players with a large choice on betting on various events. Players can follow the latest news of events, on the official website of the online casino. Also, the player will get a bonus for the first bet.

Legal online casino ice casino for betting on sporting events. When selecting the casino, the player gets a bonus and then can already choose the event to bet on. The online casino received high ratings on all selections: people's rating, reliability rating, odds, betting selection and cybersports betting rating.

Online casino betano with real bets on sporting events. For the convenience of its players, the casino provides access not only on the official website, but also in the mobile application. Gamblers can bet on their favorite sport, and watch the results in real time around the clock.

Legal betano online casino with sports betting. At the casino, players can go through a quick registration, get bonuses and promotional offers. Choose their favorite sport and make a bet. Withdrawal is available through the same payment system as the sports bet was made.

Acces studenți


INFORMAȚII UTILE PENTRU STUDENȚI


LICENȚĂ

Studenții ciclului licență au acces la dotarile Centrului CINETic exclusiv sub îndrumarea cadrelor didactice. Solicitarile în acest sens se fac de către cadrul didactic angajat al UNATC, cu 30 de zile inainte de a fi necesare, atât pentru echipamente cât și spații.

MASTERAT

Echipamentele din cadrul Centrului CINETic pot fi utilizate de studenții din ciclul masterat prin depunerea unui proiect de cercetare. Acesta trebuie avizat în interiorul Departamentului și respectiv Facultății din care face parte studentul care solicită utilizarea echipamentelor.

Pentru a putea fi avizate și inculse în programarea aparaturii / laboratoarelor, solicitarile trebuie depuse la persoana responsabilă din cadrul CINETic cu minim 30 de zile inainte de data solicitată spre utilizare, cu toate avizările din interiorul Departamentului și respectiv al Facultății din cadrul UNATC la care este înscris solicitatantul.

DOCTORAT

Studenții din ciclul doctoral au acces la resursele Centrului CINETic în baza prezentării unui plan de cercetare către laboratorul în care doresc să își desfășoare cercetarea, cu includerea acestuia în program de către șeful de laborator și in activitățile laboratorului, în baza priorităților laboratorului și a gradului de maturitate al proiectului, cu avizarea de catre directorul CINETic.


Proiectele de cercetare la nivel Masterat trebuie să conțină minim:

  • Tema de cercetare
  • Întrebarea (ipoteza) adresată
  • Statusul domeniului la nivel naţional şi internaţional
  • Motivația importanței cercetării
  • Metodologia aleasă
  • Rezultatele cercetării
  • Posibile dezvoltări viitoare ale cercetării
  • Bibliografie
  • Articolul final trebuie înscris spre publicare (minim către o revistă editată în cadrul UNATC)

Studenţii care derulează proiecte de cercetare în cadrul CINETic au obligația de a furniza materiale vizuale și scrise care să documenteze procesul de cercetare/producție audio-video şi scris, și de a pune la dispoziția CINETic rezultatele cercetării. Contact: secretariat.cinetic@unatc.ro


Comentariile sunt închise.

Top