Investiţii pentru viitorul dumneavoastră
Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"
Centrul Internațional de Cercetare și Educație în Tehnologii Inovativ Creative – CINETic
Proiect cofinaţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

The online casino ice casino is available to players in different languages. Payment of winnings received from bets is available only to the payment system, through which the bet was made. When requesting a withdrawal from the player may be required to undergo verification for the safe withdrawal of funds.

The best online ice casino casino for betting. The casino provides its players with a large choice on betting on various events. Players can follow the latest news of events, on the official website of the online casino. Also, the player will get a bonus for the first bet.

Legal online casino ice casino for betting on sporting events. When selecting the casino, the player gets a bonus and then can already choose the event to bet on. The online casino received high ratings on all selections: people's rating, reliability rating, odds, betting selection and cybersports betting rating.

Online casino betano with real bets on sporting events. For the convenience of its players, the casino provides access not only on the official website, but also in the mobile application. Gamblers can bet on their favorite sport, and watch the results in real time around the clock.

Legal betano online casino with sports betting. At the casino, players can go through a quick registration, get bonuses and promotional offers. Choose their favorite sport and make a bet. Withdrawal is available through the same payment system as the sports bet was made.

Despre

Centrul Internațional de Cercetare și Educație în Tehnologii Inovativ Creative

CINETic a fost înființat în anul 2015, în cadrul Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” București, ca departament de cercetare în domeniul interacțiunii digitale și al neuroștiinţei aplicate în arte performative și film.

Investiţia necesară infrastructurii CINETic a fost finanţată printr‑un grant POSCCE de 8 milioane de Euro, având ca obiectiv deschiderea de noi centre de cercetare și dezvoltarea celor deja existente. Prin finanţarea acordată, UNATC a achiziţionat o clădire pentru CINETic și a dotat laboratoarele cu echipament de ultimă oră pentru interacţiune digitală, în valoare de peste 3,5 milioane de Euro.

Misiunea principală a CINETic este de a dezvolta cunoștinţe și de a inova la nivel internaţional, în domeniul artelor performative și filmului, precum și în domeniile care duc la dezvoltarea și transformarea lor. Cunoștinţele dobândite în teatru și film sunt extinse prin cercetare și inovare în proiecte interdisciplinare care reunesc arta, știinţa și tehnologia.

Infrastructura CINETic a fost clasificată de importanţă naţională de Raportul CRIC 2017 și a fost inclus pentru a doua oară consecutiv în Foaia de parcurs națională 2021-2027 a centrelor de cercetare, clasându-se pe locul al 19-lea din cele 116 unități punctate.

CINETic are 6 LABORATOARE

CINETic găzduiește 4 programe de masterat ale UNATC

Cele mai importante sisteme tehnologice CINETic

  • CAVE‑CIN un mediu virtual automat cu sistem de proiecţie stereoscopică imersivă pe patru ecrane, cu mai multe instrumente de interacţiune;
  • Sistem de captare a mișcării cu camere cu infraroșu și sistem de captare a mișcării faciale;
  • Sistem de analiză a mișcării cu camere video de mare viteză;
  • Sisteme de comandă a mișcării camerelor de filmat, în regim robotic;
  • Flux complet de producţie 3D pentru cinematografie, animaţie și scenografie, cu Alexa SXT, Red Dragon, cu lentile sferice și anamorfe;
  • Instrumente de producţie, inclusiv imprimare 3D și router CNC;
  • Diferite sisteme de colectare a datelor fiziologice (urmărirea mișcării ochilor, GSR, ECG, EMG etc.) și electroencefalografie cu densitate mare (EEG) cu 256 de canale.

Contextul și relevanța științifică

Artele spectacolului reprezintă o arie fundamentală a expresiei umane, dar și un domeniu de cunoaștere prin practică. Dezvoltarea fără precedent a digitizării și a transmisiei de date se schimbă și diversifică continuu experiența umană, schimbând modurile în care omul se exprimă. Dispozitivele digitale augmentează realitatea și generează noi provocări la nivel tehnologic și socio-uman. Introducerea de noi tehnologii în viața de zi cu zi are loc într-un ritm extrem de rapid.

Studiul științific al mediilor imersive – teatrul și filmul, dar și cele noi, cum ar fi realitatea virtuală sau jocurile video – aduce o perspectivă holistică asupra interacțiunii umane, importantă pentru înțelegerea comportamentului uman, dar și pentru realizarea unor progrese palpabile în aceste domenii.

Reprezentarea acțiunilor umane în medii ficționale contribuie la modelarea comportamentului uman, dar complexitatea fenomenului artistic pare să iasă din sfera științei, care până acum nu a evaluat în întregime mecanismele implicate în reprezentările artistice sau în efectul artelor asupra oamenilor.

La CINETic, cu ajutorul instrumentelor tehnologice, creăm medii digitale imersive inovative, iar arta performativă este îmbunătățită cu dimensiuni digitale. Mai mult, prin evaluarea psiho-neuro-cognitivă investigăm mecanismele care stau la baza proceselor creative, precum și receptarea artelor spectacolului.

Artele performative au fost folosite ca „regulatori emoționali”, atât la nivel  individual cât și în ansamblul societății, încă de la începutul istoriei. Evaluarea pe baze științifice a rolului pe care arta îl are ca potențator emoțional și cognitiv va spori posibilitatea folosirii sale mai eficient pentru o dezvoltare socială armonioasă. Mijloacele prin care acest lucru ar putea fi atins presupun dezvoltarea de noi metode de intervenție prin artă, precum și metode noi de învățare.

Efectele benefice ale terapiilor prin teatru au fost bine documentate și utilizate în practica terapeutică, psihodrama fiind una dintre cele mai influente psihoterapii bazate pe experiențe. Învățarea prin corporalizare și jocul stau la baza artelor spectacolului și ale învățării umane. Dezvoltarea cunoașterii despre interacțiunea umană în mediile teatrale este necesară pentru un sine contemporan armonios din punct de vedere emoțional. Prin înțelegerea aspectelor profunde ale interacțiunii directe, putem dezvolta interacțiuni digitale orientate mai bine spre om.

Impactul socio-economic

Realitatea virtuală (VR) este unul dintre cele mai dinamice sectoare ale inovării tehnologice și artistice, cu potențial major de creștere economică. Noile medii vor schimba interacțiunile umane la un nivel fără precedent. Creșterea capacităților de producție și studierea efectelor acestor noi medii asupra dezvoltării umane sunt esențiale pentru integrarea lor în mod armonios și valoros în societate.

CINETic se află în în avangarda dezvoltării și cercetării în domeniul interacțiunii digitale, urmărind nu doar să avanseze cunoștințele în acest domeniu, ci și să aibă un impact benefic atât la nivel individual, cât și social.

Comentariile sunt închise.

Top