Investiţii pentru viitorul dumneavoastră
Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"
Centrul Internațional de Cercetare și Educație în Tehnologii Inovativ Creative – CINETic
Proiect cofinaţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

The online casino ice casino is available to players in different languages. Payment of winnings received from bets is available only to the payment system, through which the bet was made. When requesting a withdrawal from the player may be required to undergo verification for the safe withdrawal of funds.

The best online ice casino casino for betting. The casino provides its players with a large choice on betting on various events. Players can follow the latest news of events, on the official website of the online casino. Also, the player will get a bonus for the first bet.

Legal online casino ice casino for betting on sporting events. When selecting the casino, the player gets a bonus and then can already choose the event to bet on. The online casino received high ratings on all selections: people's rating, reliability rating, odds, betting selection and cybersports betting rating.

Online casino betano with real bets on sporting events. For the convenience of its players, the casino provides access not only on the official website, but also in the mobile application. Gamblers can bet on their favorite sport, and watch the results in real time around the clock.

Legal betano online casino with sports betting. At the casino, players can go through a quick registration, get bonuses and promotional offers. Choose their favorite sport and make a bet. Withdrawal is available through the same payment system as the sports bet was made.

Arta designului de jocuri

UNATC – FACULTATEA DE FILM

MASTERAT ÎN LIMBA ENGLEZĂ

MISIUNE

Programul de master ARTA DESIGNULUI DE JOCURI face parte din noua ofertă educaţională a UNATC. Cursurile sunt structurate pentru a oferi cunoștinţele teoretice înţelegerii conceptuale a fenomenului de creaţie, dar și informaţiile și competenţele tehnice pentru dezvoltarea și crearea de jocuri.

Absolvenţii vor avea posibilitatea specializării ca designeri de joc, având pregătirea necesară pentru a lucra în industrie, dar se pot afirma și ca artiști independenţi. Pe parcursul celor doi ani de studiu, cursanţii vor dezvolta în laboratoarele de la CINETic proiecte de gaming din prototipuri analog în prototipuri digitale și vor descoperi prin practică „regula jocurilor” și a lucrului în echipă.

Opţiunea de a realiza acest program în limba engleză se înscrie în misiunea asumată de internaţionalizare a ofertei educaţionale a universităţii noastre. Profesorii care asigură activităţile didactice din cadrul acestui program au urmat studii de profil în domeniile filmului, teatrului, programării IT.

Totodată, ne dorim să formăm specialiști în domenii interdisciplinare sau transdisciplinare emergente pe piaţa muncii nu numai la noi, ci și pe plan mondial.

CURSURI

Anul I

 • Design de jocuri
 • Arta jocurilor I
 • Crearea componentelor jocurilor I
 • Prototipuri de jocuri analogice
 • Mediile digitale
 • Jocul ca mediu social și educaţional
 • Jocul ca formă totală de artă
 • Etică și integritate academică
 • Practică și internship

Anul II

 • Design de jocuri
 • Arta jocurilor II
 • Crearea componentelor jocurilor II
 • Prototipuri de jocuri digitale
 • Experienţa jocurilor VR/AR/MR
 • Producţia jocurilor
 • Practică și internship
 • Metodologia cercetării în artă
 • Elaborarea lucrării de disertaţie

ADMITERE

unatc.ro/admitere

Comentariile sunt închise.

Top