Investiţii pentru viitorul dumneavoastră
Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"
Centrul Internațional de Cercetare și Educație în Tehnologii Inovativ Creative – CINETic
Proiect cofinaţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Arta designului de jocuri

UNATC – FACULTATEA DE FILM

MASTERAT ÎN LIMBA ENGLEZĂ

MISIUNE

Programul de master ARTA DESIGNULUI DE JOCURI face parte din noua ofertă educaţională a UNATC. Cursurile sunt structurate pentru a oferi cunoștinţele teoretice înţelegerii conceptuale a fenomenului de creaţie, dar și informaţiile și competenţele tehnice pentru dezvoltarea și crearea de jocuri.

Absolvenţii vor avea posibilitatea specializării ca designeri de joc, având pregătirea necesară pentru a lucra în industrie, dar se pot afirma și ca artiști independenţi. Pe parcursul celor doi ani de studiu, cursanţii vor dezvolta în laboratoarele de la CINETic proiecte de gaming din prototipuri analog în prototipuri digitale și vor descoperi prin practică „regula jocurilor” și a lucrului în echipă.

Opţiunea de a realiza acest program în limba engleză se înscrie în misiunea asumată de internaţionalizare a ofertei educaţionale a universităţii noastre. Profesorii care asigură activităţile didactice din cadrul acestui program au urmat studii de profil în domeniile filmului, teatrului, programării IT.

Totodată, ne dorim să formăm specialiști în domenii interdisciplinare sau transdisciplinare emergente pe piaţa muncii nu numai la noi, ci și pe plan mondial.

CURSURI

Anul I

 • Design de jocuri
 • Arta jocurilor I
 • Crearea componentelor jocurilor I
 • Prototipuri de jocuri analogice
 • Mediile digitale
 • Jocul ca mediu social și educaţional
 • Jocul ca formă totală de artă
 • Etică și integritate academică
 • Practică și internship

Anul II

 • Design de jocuri
 • Arta jocurilor II
 • Crearea componentelor jocurilor II
 • Prototipuri de jocuri digitale
 • Experienţa jocurilor VR/AR/MR
 • Producţia jocurilor
 • Practică și internship
 • Metodologia cercetării în artă
 • Elaborarea lucrării de disertaţie

ADMITERE

unatc.ro/admitere

Comentariile sunt închise.

Top