Investiţii pentru viitorul dumneavoastră
Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"
Centrul Internațional de Cercetare și Educație în Tehnologii Inovativ Creative – CINETic
Proiect cofinaţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

LDCAPEI – Dezvoltare cognitivă și psihologie aplicată prin experienţe imersive

MISIUNE

Laboratorul de dezvoltare cognitivă și psihologie aplicată prin experienţe imersive (LDCAPEI) evaluează impactul mediilor imersive asupra fiinţei umane la nivel cognitiv și emoţional, pentru a înţelege baza lor la nivel neurofiziologic. Reprezentarea acţiunilor umane în mod teatral este o abilitate înnăscută a oamenilor, bazată pe instrumente complexe de comunicare. Reactivarea, transformarea și remodelarea realităţilor prin repetiţie sunt posibile prin procese complexe cognitive și emoţionale. Teatrul oferă o oportunitate unică de a studia interacţiunea socială, repetată și spontană, oferind setări experimentale unice. Povestirea stă la baza transmiterii emoţiilor, iar studierea filmului și teatrului în conjuncţie cu neuroștiinţele deschide o nouă cale în înţelegerea comportamentului uman complex.

Obiectivele Laboratorului sunt de a contribui la o societate armonioasă din punct de vedere emoţional, prin utilizarea artei, și de a îmbunătăţi practica teatrală și de film prin cercetarea interdisciplinară a mecanismelor implicate în dezvoltarea lor. Laboratorul își propune să dezvolte o abordare bazată pe dovezi în terapiile artistice și în predarea artei.

DIRECŢII DE CERCETARE

 • cercetare interdisciplinară teatru, film, psihologie și neurologie
 • evaluări EEG și ERP ale efectelor teatrului și filmelor
 • dezvoltarea de instrumente și metode de evaluare a efectului psiho‑fiziologic al experienţelor imersive
 • îmbunătăţirea emoţională și cognitivă prin experienţe imersive
 • investigaţii experimentale în domeniul psihoterapiei prin măsuri obiective
 • dezvoltarea instrumentelor psihoterapeutice prin medii virtuale
 • dezvoltarea interfeţelor creier‑calculator

PROIECTE

DOTĂRI ȘI ECHIPAMENTE

 • Spaţiu de cercetare (140 mp)
 • Sală de experimente
 • Sală de conferinţe
 • Cabinet de colectare a probelor biologice
 • Sistem EEG portabil (ANT Neuro) cu până la 256 de electrozi, echipat și pentru ERP
 • Sistem de măsurare cardiacă, GSR și alte semnale electrodermice
 • Modul stereoscopic de urmărire a mișcărilor oculare
 • Unitate de stocare la rece (-80 grade C) și cabinet de prelucrare a datelor biologice de bază
 • Sistem video de urmărire a mișcărilor de mare viteză cu șase camere și software de analiză dedicat
 • MATLAB, LabVIEW, SPSS
 • Oculus Rift

PERSONAL

Alexandra HUH, Asistent de cercetare
Nicoleta PUȘCAȘU, Secretar tehnic

Comentariile sunt închise.

Top