Investiţii pentru viitorul dumneavoastră
Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"
Centrul Internațional de Cercetare și Educație în Tehnologii Inovativ Creative – CINETic
Proiect cofinaţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Nicoleta PUȘCAȘU

Secretar tehnic

 • Email: nicoleta.puscasu@unatc.ro
 • Laborator CINETic: Dezvoltare cognitivă și psihologie aplicată prin experiențe imersive
 • Alte afilieri: MET

Atribuții de serviciu

 • Asigur suport de la redactarea protocoalelor și proiectelor de cercetare și până la publicarea rezultatelor cercetării
 • Supervizez și îndrum activitatea studenților care participă la proiectele de cercetare din cadrul laboratorului
 • Asigur suportul tehnic pentru procesul educațional în cadrul laboratorului
 • Colectez și procesez date specifice laboratorului
 • Particip la activitățile de promovare ale Centrului CINETic
 • Asigur funcționalitatea și integritatea echipamentelor
 • Particip la proiecte de cercetare derulate cu terții
 • Particip la activitățile de raportare și la comunicarile specifice, ș.a.

Background

Experiența mea profesională este variată, deoarece îmi place să mă perfecționez în alte domenii de interes pe care le voi menționa în linii largi, în continuare.

Sunt absolventă a Universității de Medicina și Farmacie Carol Davila din București, licențiată în Asistență obstetricală, iar ulterior am început să mă implic în proiecte co-finanțate din Fondul Social European și am lucrat în mediul ONG ca expert coordonator activități,  expert informare şi publicitate, expert implementare, expert mediere, am fost colaborator la elaborarea unor documente conform strategiei de dezvoltare locală a GAL Microregiunea Dâmbovița SV, în calitate de autor-cedent, formator, ș.a.

Am o experiență de 10 ani în domeniul implementării proiectelor finanțate din diverse programe operaționale, în elaborarea și implementarea planurilor de informare și publicitate, organizarea și implementarea măsurilor de informare și publicitate, a conferințelor de presă, elaborarea elementelor de identitate vizuală, elaborarea și transmiterea comunicatelor de presă, monitorizarea presei în urma conferințelor derulate, elaborarea și gestionarea bazelor de date și comunicare cu terții, cu Organisme Intermediare Regionale, Autorități de Management.

De asemenea, am abilități în management de proiect, elaborare și transmitere raportări tehnico-financiare, monitorizare și actualizare a site-urilor de proiect, comunicare mass-media, social media.

Dețin următoarele certificate și competențe profesionale:

 • Diplomă de licență -UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA, media la absolvire 9,28.
 • Manager proiect  –  EUROBEST TEAM
 • Formator – CORPUL EXPERȚILOR ÎN ACCESAREA FONDURILOR STRUCTURALE ȘI DE COEZIUNE EUROPENE
 • Expert accesare fonduri europene – INCLUZIUNEA SOCIALĂ A FEMEILOR ROME DIN ROMANIA
 • Competențe în antreprenoriat – INCLUZIUNEA SOCIALĂ A FEMEILOR ROME DIN ROMANIA
 • Evaluator proiecte – CORPUL EXPERȚILOR ÎN ACCESAREA FONDURILOR STRUCTURALE ȘI DE COEZIUNE EUROPENE
 • Expert achiziții publice- GLOBAL COMMERCIUM DEVELOPMENT
 • Antreprenor în economia socială- ASOCIAȚIA C4C COMMUNICATION FOR COMMUNITY
 • Consultant sisteme calitate- S.C. EUROTRAINING SOLUTION SRL
 • Operator introducere, validare si prelucrare date- CLINICA ALIAT
 • Inspector Resurse umane- S.C. STRUCTURAL EURO FOND & TRAINING SRL

Proiecte

În prezent sunt implicată ca Tehnician în proiectul de cercetare MET  (SMIS 106688, ID P_37_710, contract de finanțare nr. 147 din 26.10.2016, co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Competitivitate 2014 – 2020, Axa prioritară 1, Acțiunea 1.1.4 Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității de CD), beneficiar UNATC I. L. Caragiale.

În trecut am fost implicată în proiectele următoare:

 • Expert coordonator activități– proiect POSDRU ID 54701 „Dezvoltare economică durabilă prin creșterea  calității resurselor umane din mediul rural”, implementat de  ASOCIAȚIA INTER CONCORDIA.
 • Expert informare şi publicitate– proiect POSDRU ID 132579 ”Dezvoltarea integrată rurală în regiunea Bucureşti-Ilfov”, implementat de ASOCIAŢIA EUROPE GENERATION 2020.
 • Expert informare şi publicitate– proiect ”Abilitati de ocupare in regiunea Sud-Vest Oltenia” POSDRU 130/5.1/G/129326 implementat de ASOCIAȚIA EUROPA SOCIALĂ.
 • Expert asistent promovare măsuri de ocupare– proiect ID 77190 “Antreprenoriat si ocupare inovativa”, proiect implementat de ASOCIAȚIA EUROPA PENTRU DEZVOLTARE UMANĂ.
 • Expert implementare, proiect POSDRU /173/6.1/S/147891 S.E.S. ”Start în economie social”-implementat de ASOCIATIA NONSTIGMA.
 • Expert conștientizare, proiect ID 59815 ”Alternative pentru șomaj- promovarea și dezvoltarea competentelor și activității antreprenoriale în rândul șomerilor” implementat de  ASOCIAȚIA INTER CONCORDIA.
 • Colaborator la elaborarea unor documente conform strategiei de dezvoltare locală a GAL Microregiunea Dâmbovița SV, în calitate de autor-cedent.
 • Expert mediere, proiect POSDRU/183/5.1/G/153620 Ocupare și integrare pentru viitor- ASOCIAȚIA EUROPA SOCIALĂ.
 • Secretară – proiect POSDRU/173/6.1/S/147841 INCLUZIV – O șansă pentru grupurile vulnerabile – ASOCIAȚIA TINERII UNIȚI
 • Expert proiect, voluntar – ASOCIAȚIA NATIV CONSULT, ASOCIAȚIA INTER CONCORDIA

Comentariile sunt închise.

Top