Investiţii pentru viitorul dumneavoastră
Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"
Centrul Internațional de Cercetare și Educație în Tehnologii Inovativ Creative – CINETic
Proiect cofinaţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Cerere echipamente

Documente necesare în vederea obținerii de echipamente din cadrul CINETic

  • Proiect de cercetare
  • Avizul pe proiectul de cercetare al profesorului de clasă
  • Echipa (nume, prenume, funcția în cadrul echipei și anul de studiu, telefon, email)
  • Datele derulării proiectului (în cazul în care sunt necesare înregistrări în afara sediului CINETic (ca de exemplu: filmări), se vor preciza condiţiile de filmare, locul și modalitatea de transport
  • Programul de filmare, locul de depozitare al echipamentului (în cazul în care locul depozitarea este diferit de centrul CINETic) şi persoana responsabilă
  • Cerere pentru echipamente detaliată avizată: Decan, Rector, Director Producție și Profesor îndrumător cercetare
  • În cadrul CINETic cererile sunt aprobate de Directorul CINETic și apoi incluse de Departamentul tehnic-administrativ în programul de utilizare
  • Documentele avizate la nivel de clasă, department, facultate, trebuie înaintate către centrul CINETic cu 30 de zile înainte de a se dori utilizarea

Persoana responsabilă în cadrul CINETic cu preluarea Cererilor privitoare la echipamente de filmare este Geo NIȚĂ: cinemapersonal@upcmail.ro


Studentul care primește în utilizare echipamentul este responsabil de returnarea acestuia în starea primită.


Comentariile sunt închise.

Top