Investiţii pentru viitorul dumneavoastră
Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"
Centrul Internațional de Cercetare și Educație în Tehnologii Inovativ Creative – CINETic
Proiect cofinaţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

The online casino ice casino is available to players in different languages. Payment of winnings received from bets is available only to the payment system, through which the bet was made. When requesting a withdrawal from the player may be required to undergo verification for the safe withdrawal of funds.

The best online ice casino casino for betting. The casino provides its players with a large choice on betting on various events. Players can follow the latest news of events, on the official website of the online casino. Also, the player will get a bonus for the first bet.

Legal online casino ice casino for betting on sporting events. When selecting the casino, the player gets a bonus and then can already choose the event to bet on. The online casino received high ratings on all selections: people's rating, reliability rating, odds, betting selection and cybersports betting rating.

Online casino betano with real bets on sporting events. For the convenience of its players, the casino provides access not only on the official website, but also in the mobile application. Gamblers can bet on their favorite sport, and watch the results in real time around the clock.

Legal betano online casino with sports betting. At the casino, players can go through a quick registration, get bonuses and promotional offers. Choose their favorite sport and make a bet. Withdrawal is available through the same payment system as the sports bet was made.

FOCUS ARHIVA UNATC „I.L. Caragiale”

FOCUS ARHIVA UNATC „I.L. Caragiale”

TabThePAST. Taboo History. Fill the Past to Sense the Present

UNATC „I.L. Caragiale” București, Str. Tudor Arghezi 3-b

11 iulie 2023, ora 18:00

Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” București, prin Departamentul de Cercetare, Dezvoltare, Inovare, are plăcerea de a vă invita marți, 11 iulie 2023, de la ora 18:00, la sediul UNATC din Str. Tudor Arghezi, nr. 3-b, unde va avea loc cel de-al doilea eveniment public din cadrul proiectului TabThePAST. Taboo History. Fill the Past to Sense the Present (Istoria Tabu. Umple golurile din trecut pentru a percepe prezentul), cu tema FOCUS ARHIVA UNATC „I.L. Caragiale”.

Evenimentul are în centru un demers de recuperare performativă a unor documente necunoscute publicului larg, documente din perioada 1950-1989, aflate în arhiva UNATC ”I.L.Caragiale”. Valorizarea acestora are o dimensiune de cercetare cu valență pedagogică, propunând, pe de o parte, explorarea unor materiale extrem de relevante pentru istoria învățământului universitar vocațional, și, pe de altă parte, structurând modalități performative de accesibilizare și potențare creativă a arhivelor. 

În cadrul evenimentului din data de 11 iulie, vor avea loc lectura performativă a unor documente de arhivă – procesul-verbal al Ședinței Senatului IATC, din data de 11 martie 1985 (performer: Alexandru Potocean, dramaturgia: asistent de cercetare dr. Radu Crăciun, coordonarea: conf.univ.dr. Radu Apostol), și patru prelegeri ținute de cercetători/ cercetătoare care analizează diferite mecanisme ale cenzurii în raport cu arhivele: Theater censorship in the GDR. Report on the state of research using selected examples (Christian Müller și Phil Wegerer), Cenzura criticii. Jocuri cu mai multe strategii (prof. univ. dr. Marian Popescu), De la arhivă la operă – condiția scriiturii (prof. univ. dr. Sorin Crișan), Criticii au scris, criticii au vorbit. Între fascinație și rezistență (asistent de cercetare dr. Ruxandra Ștefan).

Evenimentul va include și prezentarea unui prototip VR – TabThePAST.IMMERSED, care urmărește să transpună – într-un format experiențial VR – demersul de recuperare performativă a unor fragmente de istorie necunoscute publicului larg. Aflat în prima etapă de cercetare în tehnologiile inovativ-creative, prototipul experimental scenografic VR explorează imersiv atmosfera conturată de procesul de cercetare TabThePAST.Taboo History al Arhivei UNATC. Echipa de realizare a prototipului VR: asistent de cercetare drd. Ciprian Făcăeru, asistent de cercetare drd. Marius Hodea, asistent de cercetare drd. Ștefan Damian, dr. Elena Belciu (Centrul Internațional de Cercetare și Educație în Tehnologii Inovativ Creative – CINETic).


INVITAȚI


Marian Popescu, profesor și critic de teatru

Profesor asociat al universităților din București și Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, doctor în Filologie. Critic de teatru, autor a șapte cărți despre Teatru și Artele spectacolului, traducător din dramaturgia engleză, expert în Literatură, Politici culturale, Etică și Integritate academică. Este co-fondator al UNITER, al cărei prim vicepreședinte executiv a fost între 1990 și 1994. A creat și condus editura UNITEXT a UNITER.  A fost director al Direcției instituțiilor de spectacol și consilier în administrația prezidențială. A avut două interdicții de semnătură în presa culturală în 1983 și 1984. 

Titlul comunicării: Cenzura criticii. Jocuri cu mai multe strategii. 

Sorin Crișan, profesor și scriitor

Profesor universitar abilitat. Doctor în domeniul „Teatru“ la UNATC „I.L. Caragiale“ București (2001). Doctor în istorie la Academia Română – Institutul de Istorie „G. Barițiu“ Cluj-Napoca (2011). Rector al Universității de Arte din Tîrgu-Mures (din 2011 – prezent). Director al Bibliotecii Academiei Române din Cluj-Napoca. Redactor-șef al revistei „Symbolon”. Redactor-șef al revistei „Études bibliologiques / Library Research Studies”. Membru al Consiliului științific al revistelor: „Journal des Arts du Spectacle”, „DramArt” și „Comunique”. Predă cursuri de istoria și estetica teatrului. 

Titlul comunicării: De la arhivă la operă – condiția scriiturii

Ruxandra Ștefan, asistentă de cercetare 

Ruxandra Ștefan este asistent de cercetare la Departamentul de Cercetare, Dezvoltare, Inovare al UNATC „I.L. Caragiale” București și profesor asociat în cadrul aceleiași universități, cu un curs despre literatură universală și teatru pentru păpuși. Are un doctorat în studii teatrale (2022). A fost secretar literar la Teatrul „Nottara”, Teatrul „Ion Creangă” din București și Teatrul „Tony Bulandra” din Târgoviște.

Titlul comunicării: Criticii au scris, criticii au vorbit. Între fascinație și rezistență

Christian Müller, regizor

Născut în 1979, în Jena, Germania, a terminat Studii teatrale, la Universitatea din Leipzig, în 2007.  Din 2011 a activat ca regizor în diferite teatre din Germania și a coordonat proiecte artistice în teatre independente. Este co-fondator al companiei Citizen.KANE.Kollektiv, din Stuttgart.

Phil Wegerer, dramaturg și performer

Născut în Eichstätt, în 1996, este masterand la Universitatea din Amsterdam (International Dramaturgy). Din 2017 activează ca dramaturg și performer. Studiile și cercetările lui sunt axate pe explorarea dimensiunii politice a demersurilor artistice colaborative, realizate la nivel național și internațional. 

Titlul comunicării:  Theater censorship in the GDR. Report on the state of research using selected examples.

Alexandru Potocean, actor 

Absolvent UNATC „I.L. Caragiale”, promoția 2007, clasa prof.univ.dr. Ion Cojar. Apariții în numeroase producții cinematografice, în 2022, laureat al premiului Gopo pentru cel mai bun actor într-un rol secundar. Activ în teatrul independent începând cu 2008 și până în prezent. Actor angajat al TNB ”I.L. Caragiale”, începând cu 2017.

Alexandru Potocean va citi fragmente din procesul verbal al Ședinței Senatului IATC, din data de 11 martie 1985. 

Durata estimată a lecturii este de 40 de minute. Intervențiile vor avea fiecare aproximativ 10 minute.


   PROGRAM


FOCUS ARHIVA UNATC „I.L. Caragiale”

TabThePAST. Taboo History. Fill the Past to Sense the Present

UNATC „I.L. Caragiale” București, Str. Tudor Arghezi 3-b

11 iulie 2023

18:00 Cuvântul Rectorului

Prof.univ.dr. Liviu Lucaci, Rector al UNATC „I.L. Caragiale” București

18:05 Prezentarea proiectului TabThePast. Taboo History și a evenimentului.

Conf.univ.dr. Mihaela Michailov, UNATC „I.L. Caragiale” București

Echipa de cercetare

18:10 Ședința de Senat IATC, din 11 martie 1985. 

Lectură performativă în interpretarea lui Alexandru Potocean (primul fragment – 10`)

18:20 Theater censorship in the GDR. Report on the state of research using selected examples

Christian Müller & Phil Wegerer, Citizen.KANE.Kollektiv, Stuttgart (10`)

18:30 Ședința de Senat IATC, din 11 martie 1985. 

Lectură performativă în interpretarea lui Alexandru Potocean (al doilea fragment – 10`)

18:40 De la arhivă la operă – condiția scriiturii

Prof.univ.dr. Sorin Crișan, Rector al Universității de Arte din Târgu-Mureș (via Zoom) (10`)

18:50 Ședința de Senat IATC, din 11 martie 1985. 

Lectură performativă în interpretarea lui Alexandru Potocean (al treilea fragment – 10`)

19:00 Criticii au scris, criticii au vorbit. Între fascinație și rezistență

Asist. de cercetare dr. Ruxandra Ștefan, UNATC „I.L. Caragiale” București (10`)

19:10 Ședința de Senat IATC, din 11 martie 1985. 

Lectură performativă în interpretarea lui Alexandru Potocean (ultimul fragment – 10`)

19:20 Cenzura criticii. Jocuri cu mai multe strategii

Prof.univ.dr. Marian Popescu (via Zoom) (10`)

19:30 Sesiune de Q&A (30`)

Moderatoare: Conf.univ.dr. Mihaela Michailov, UNATC „I.L. Caragiale” București

20:00 Experiență VR prototip – TabThePAST.IMMERSED

Invitație în CAVE – mediu virtual automat cu sistem de proiecţie stereoscopică imersivă


CONTEXT


Proiectul TabThePAST. Taboo History. Fill the Past to Sense the Present (Istoria Tabu. Umple golurile din trecut pentru a percepe prezentul) este inițiat de UNATC București, alături de Centrul de Teatru Educațional Replika, România și Citizen.Kane.Collective, Germania (CKK), și este finanțat de Uniunea Europeană prin European Education and Culture Executive Agency (EACEA), în cadrul programului Europe for Citizens (EFC), pe o durată de doi ani.

Proiectul explorează și cercetează interdisciplinar cauzele și consecințele cenzurii comuniste asupra activităților culturale și artistice din perioada 1960-1989, mai exact – asupra unor spectacole și personalități teatrale, explorând urmele lăsate de metodele și tacticile cenzurii comuniste în câmpul artelor performative. Pornind de la date din arhive, interviuri, analiza unor documente oficiale, jurnale, studii de specialitate, proiectul activează performativ momente reprezentative din istoria mai mult sau mai puțin cunoscută a unor perioade în care s-au născut spectacole remarcabile, au fost generate mișcări artistice de mare anvergură, s-au consolidat colective artistice experimentale și au fost cenzurate montări legendare.

Conceput pe 3 paliere interdependente: cercetare / educație / creație artistică, TabThePAST propune un context în care cercetători, artiști și categorii de publicuri să reflecteze asupra implicațiilor politice și culturale ale momentelor relevante din istoria teatrului (1960-1990).

TabThePAST își propune să recupereze, să arhiveze și să valorizeze momente reprezentative din istoria artelor performative în anii 60-90, cu accent pe o contextualizare socio-politică a regimurilor care au generat formule spectaculare diferite, transformând cercetarea în instrument pedagogic și cadru generator de practici novatoare.

Obiectivul general al proiectului este construcția și valorizarea performativă a unor creații și gesturi artistice reprezentative din artele anilor ‘60-’90, pornind de la contextele politice care le-au generat și în relație directă cu formele de cenzură active în perioadele respective.

Rezultatele proiectului vor fi prezentate în cadrul unor serii de evenimente publice bazate pe cercetările întreprinse: două evenimente publice de prezentare a cercetării asupra cenzurii în teatru; un atelier pentru masteranzii, doctoranzii și formatorii UNATC; un spectacol de teatru creat de echipa artistică a Centrului REPLIKA, România; un spectacol de teatru creat de echipa artistică a Citizen.Kane.Collective (CKK), Germania; Produse/aplicații interdisciplinare (arts science technology) privind subiectul cenzură; Săptămâna Memoriei Teatrului European; cinci conferințe cu experți din fostele țări comuniste care vor împărtăși experiențe legate de cenzura în teatru.

”În contextul crimelor comunismului și al ideologiei marxiste care a subjugat mințile și a frânt destinele a milioane de oameni, cenzura comunistă a fost un instrument de opresiune și distrugere a valorilor. O cale de a înlătura valorile unei lumi libere, înlocuindu-le cu o minciună sistemică, anihilatoare.” 

prof. univ. dr. Liviu Lucaci, Rector UNATC „I.L. Caragiale”

ECHIPA PROIECTULUI TabThePAST

Echipa de management:
Radu APOSTOL – Manager Proiect (UNATC) / Mihaela MICHAILOV – Coordonator cercetare (UNATC)
Viorel COJANU – Manager Proiect (REPLIKA) / Simon KUBAT – Manager Proiect (CKK)
Nicoleta PUȘCAȘU – Logistică
Echipa de cercetare UNATC: 
Maria DRĂGHICI, Catinca DRĂGĂNESCU, Liri CHAPELAN, Ruxandra Vera ȘTEFAN, Radu CRĂCIUN, Răsvana CERNAT, Diana TĂNASE, Vlad GALER, Mihai BERCARU 
Echipa de cercetare experențială CINETic UNATC:
Ciprian FĂCĂERU, Marius HODEA, Ștefan DAMIAN, Elena BELCIU

Comentariile sunt închise.

Top