Investiţii pentru viitorul dumneavoastră
Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"
Centrul Internațional de Cercetare și Educație în Tehnologii Inovativ Creative – CINETic
Proiect cofinaţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

MET la Conferința “The Future of Neuroscience, Attachment and Mentalizing: from research to clinical practice”

MET la Conferința “The Future of Neuroscience, Attachment and Mentalizing: from research to clinical practice”

Dezvoltarea unei metodologii de terapie prin teatru cu efect la nivel neurochimic si neurocognitiv (MET) 
Numarul de identificare al contractului de finanțare: nr. 147 / 26.10.2016
Programul Operaţional Competitivitate 2014 – 2020, Axa 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor
Acțiunea: 1.1.4 Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității de CD
Cod SMIS 106688

16-20 mai 2019 | Londra, Regatul Unit

Echipa proiectului MET – Dezvoltarea unei metodologii de terapie prin teatru cu efect la nivel neurochimic și neurocognitiv, reprezentată de asistenții de cercetare Miralena Tomescu, Constantin Pistol, Alexandra Sofonea, și Ioana Carcea – directorul proiectului, a participat în luna mai 2019 la Conferința Internațională de la Londra, intitualată “The Future of Neuroscience, Attachment and Mentalizing: from research to clinical practice”, organizată de University College London.

Rezultatele preliminare ale experimentelor aflate în desfășurare în cadrul proiectului au fost prezentate sub forma a trei postere ştiinţifice, abordând tema efectului anxiolitic al interacţiunii sociale asupra reactivității emoționale față de stimuli vizuali aversivi, răspunsurile neurofiziologice asociate acestora, cât și dinamica temporală a rețelelor neuronale active pe durata resting-state, asociate unei îmbunătăţiri a discontinuității mentale în urma interacțiunii sociale pozitive.

Temele celor trei postere au fost: 

  • Social proximity and social regulation of emotional reactivity to adverse visual stimuli: an event-related potential study
  • Resting state dynamics following positive social interaction: salience network dynamics associated with discontinuity of mind
  • Neurophysiological Signatures for Imitation-Induced Social Emotional Regulation

Datele prezentate vin în sprijinul ipotezei conform căreia proximitatea socială și interacțiunea pozitivă ar putea prezenta un efect protectiv în situațiile de stres acut, promovând starea de bine.

Comentariile sunt închise.

Top