Investiţii pentru viitorul dumneavoastră
Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"
Centrul Internațional de Cercetare și Educație în Tehnologii Inovativ Creative – CINETic
Proiect cofinaţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

MET la Conferința „The Organization for Human Brain Mapping (OHBM2019)”

MET la Conferința „The Organization for Human Brain Mapping (OHBM2019)”

Dezvoltarea unei metodologii de terapie prin teatru cu efect la nivel neurochimic si neurocognitiv (MET) 
Numarul de identificare al contractului de finanțare: nr. 147 / 26.10.2016
Programul Operaţional Competitivitate 2014 – 2020, Axa 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor
Acțiunea: 1.1.4 Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității de CD
Cod SMIS 106688

9-13 Iunie 2019 | Roma, Italia

UNATC ”I. L. Caragiale”, prin proiectul MET – Dezvoltarea unei metodolologii de terapie prin teatru cu efect la nivel neurochimic și neurocognitiv (director de proiect Dr. Ioana Carcea) – a fost prezent la Conferința „The Organization for Human Brain Mapping (OHBM2019)” , desfășurată in perioada 9-13 Iunie 2019 în Roma, Italia.

Miralena Tomescu și Constantin Pistol, asistenți de cerecetare în cadrul proiectului au prezentat posterul „Neurophysiological Signatures for Imitation-Induced Social Buffering of Stress”, în care au făcut referire la rezultatele obținute, din punct de vedere biochimic, comportamental și al analizei EEG, în cadrul experimentelor A1.4 si A1.5: „Determinarea la nivel cerebral (scalp+intracranian) a modificarilor plastice aparute in timpul tehnicilor teatrale optime”.

Comentariile sunt închise.

Top